Referat: 2017

Generalforsamlingen blev afholdt den 6. april på Rathlouskolen.

Der var 15 deltagere til generalforsamlingen.

Chresten blev valgt til dirigent.

Vores initiativ til at få opstillet et Min fart tavle blev taget til efterretning.

Formanden har været til møde med udvalgsformand for teknik og miljø Ole Lyngby Pedersen, som vil kontakte teknisk chef Casper Grønborg .

Sagen vedr. ulovligt byggeri langs åen går nu ind i sit 5. år!

Eigil havde et eksempel på en sag vedr. oversvømmelse som havde et endnu længere forløb!

Vi skal huske at annoncere loppemarked samtidig med grillaften, således at det kan afholdes om formiddagen af dem der har ønske om bod .

Forslag .

At prøve at få flere til at deltage i grillaften ved at foreningen betaler en bøf, øl vin og sodavand til alle der møder op.

Ligeledes tilrettelægge aftenen så det også bliver attraktivt for børn.

Der var 7 indlæg til formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab.

Der er 18.210 kr i kassen.

Joan fremlagde regnskab i Helles fravær.

Regnskab blev godkendt.

Valg af bestyrelse.

Børge, Helle og Erik på valg.

Alle genvalgt.

Valg af revisor

Leila blev genvalgt.