Referat: 2012

Referat – generalforsamling d. 22.marts 2013

Jon Bahl blev valgt til dirigent.

Formanden , Børge Søltoft fremlagde beretning, der blev taget til efterretning.

Peter Mikkelsen fremlagde regnskab , idet Joan var fraværende.

Der er en kontant kassebeholdning på 18.882 kr.

Regnskab er revideret og godkendt af revisor Laila Karlslund.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Der var et forslag fra bestyrelsen.

Nedsættelse af udvalg til jubilæumsfest.

I dette udvalg blev nedsat følgende :

Vibeke Press

Anne Mikkelsen

Helle Ljungdahl

Eigil Rye Petersen

Børge Søltoft

Udvalget holder det første møde mandag d. 25. marts kl. 16 hos Vibeke.

På valg var Joan, Peter og Lars. Alle blev genvalgt

Morten ønskede at trække sig ud af bestyrelsen. I stedet blev valgt Edith Moselund.

Som suppleant blev valgt Helle Ljungdahl.

Laila Karlslund blev genvalgt som revisor.

Under evt. blev det nævnt at vi skal huske at give en velkomstbuket til nye beboere som har købt hus på vejen.

Ligeledes blev endnu engang nævnt parkeringsproblemer på vejen.

Beboere nævner problemer med at finde parkeringsplads ved eller tæt på deres bolig.

Specielt er det i området overfor skolen.

Det er en offentlig vej, og alle mulige forslag er forelagt kommunen.

Der er ikke stemning for at ændre vilkårene.

Referent

Børge