Beboerforeningen Slippen

Se Facebook for nyheder mm. omkring foreningen.

Beboerforening for beboere i Slippen - den del af Rosensgade i Odder der indeholder hus numrene 83-101 og 80-124 + Sønderbakken 1-3.

Beboerforeningen "Slippen" blev stiftet i 1988 da byrådet havde afsat penge til blandt andet belysning og beplantning. Vi kunne ved etableringen af en forening få indflydelse på projektet. Senere var vi initiativtagere til omlægning af Odder Å, så den fra at ligne en kanal, fik det udseende som vi ser i dag i vores område.

Ud over at varetage medlemmernes interesse over for Odder Kommune, er vi også en forening der tager initiativer der fremmer trivsel og samvær i området.

Se kalender for aktiviteter i beboerforeningen.