Georg Steinberger (1865-1904)

 
 
I 1915 skrev Ole Hallesby om denne boken:
Av opbyggelsesbøker kjender jeg ingen som jeg har læst om igjen saa mange ganger. Den er i en sjelden grad mættet med det evige livs ord. Gjennem aarelange, svære lidelser var det forfatteren lærte at se frelserens lammeskikkelse og at gaa »Veien i lammets spor«.
 
 
 
 
 
 
 
 
 NB Copyright!
 Siden denne boken første gang kom ut i Norge i 1956 er den ikke i det fri.
 Boken legges ut her med velvillig tillatelse fra Luther Forlag.