Sjeleskatt er et svært stort verk og tittelen på verket er som ofte på eldre bøker svært lang: Magister Christian Scrivers
opbyggelige og trøstefulde
Sjele-Skat,
hvori handles
om den menneskelige Sjels høie Værdighed,
dens dybe og sørgelige Syndefald, dens Omvendelse
og Fornyelse ved Christum, dens gudelige og hellige
Levnet, dens mangfoldige Kors og Trøst under
Korset, dens salige Afsked fra Legemet, dens
glade og triumferende Indtog i Himmelen
og evige Glæde og Salighed
 Verket består av fem deler. 
Første Deel. Om den menneskelige Sjæls høie Værdighed og om dens dybe og sørgelige Syndefald. Denne del består av 8 taler.
Anden Deel. Om den syndige Sjels Bod og Omvendelse.  12 taler.
Tredie Deel. Om den bodfærdige og troende Sjels gudelige og hellige Levnet. 25 taler.
Fjerde Deel. Om den troende og gudfrygtige Sjels Kors, Trængsler og Anfegtelser. 18 taler.
Femte del handler hovedsaklig Om den troende Sjels tilkommende Herlighed og Salighed. 11 taler.
Du finner bøkene på nedlastningssiden i 2 pdf-filer. De legges ut her med bønn til Gud og ønske om at de fortsatt må få være til rik velsignelse for Guds folk også i vår tid.
 
I Nasjonalbiblioteket finner du
original til Bind 1 Del 1-3 
og original til Bind 2 Del 4-5
 
Det finnes også et bind i "Hovedverker av den kristne litteraturen" som består av utdrag fra dette verket, dette utdrag ble også utgitt av Lunde forlag for ca 20 år siden.
 
Kanskje ønsker du å vite mer om  Christian Scriver før du begynner på boken? 
Les: Forfatterens Levnet, side I-XIX i første bind.