Styret i Nidaros Roklubb

Styret i 2018: (post at nidarosroklubb.no)
Leder: 
Lillian Slåttsve

 
Nestleder:
Karsten Schroeder

Kasserer:
Kathrin Frundt


Sportslig leder:
Bente Auset 

Vara representant/Leder materiell, anlegg:
Gritt Væren


Leder Klubbkomite:
Torbjørn Føll

                                       

 

Du kan kontakte styret ved å sende epost til:

post@nidarosroklubb.no

Revisor1 - Priska Tiefenbach
Revisor2 - Karen Nørgaard Madsen


Nettredaktør Bente Auset