Sikkerhetsreglement

Roing skal være en trygg sport, preget av allsidig kroppsbruk, innsats i fellesskap og nærhet til naturen.

Farvann:
 • Daglig roområde
  • Munkholmbåten
  • Hurtigbåtene
  • Hurtigruta
 • Langtur
 • 15. april til 15. oktober
Styringsregler:
 • I trange farvann, hold høyre side
 • Vike for nyttetrafikk og seilbåter
 • Vike til høyre ved fare for kollisjon
 • Følge anbefalt rotrase i Nidelva
 • Vise særlig hensyn i småbåthavnene
 • Ta høyde for at ikke alle båtførere er erfarne
Materiell:
 • Den enkelte roer er ansvarlig
 • Båten må ikke overbelastes
 • Ha med nødvendig utstyr
  • Øsekar
  • Flytevester
Roere:
 • Roere/cox må være svømmedyktige
 • Stroke og cox har ansvaret i båten
 • Stroke eller cox skal være erfaren
 • Enhver roer er selv ansvarlig
  • Egen forsikring
 • Skal skrive seg inn i loggen i containeren eller i Elvegata før roing starter
  • Før roing: Dato, båt, tid ut og roere
  • Etter roing: Tid inn og km
 • Skal skal kjenne klubbens sikkerhetsreglement
 • Kjenne til nødhavner, i tilfelle været skifter raskt
Vær:
 • Sjekk værmelding
 • Ikke ro når:
  • Lufttemperaturen er under 5 grader
  • Det er is i vannet
  • Vinden er over 7 m/s (på fjorden)
  • Det er fare for lynnedslag
 • Ved tåke, tilbake mot land, brygga
Hvis uhellet er ute:
 • Bli ved båten, prøv å tilkall hjelp
  • Redningsskøyta
  • Trondheim brann og redningstjeneste
 • I elva, flyt med strømmen
Comments