Medlemmer

  Medlemsavgift
kr 1500,- per år betales inn til kto nr 1503 05 49837 
 


Medlemsliste 2018 (medlemslista18 at nidarosroklubb.no)

Bente Auset
Ole Tore Buset
Lillian Slåsve
Torbjørn Føll
Karsten Schroeder
Kathrin Frundt
Jana Hammacher
Karen Nørgaard Madsen
Florentin Moser
Arvid Rosseland
Christa Schmidt
Kristin Stav
Gritt Væren
Lillian Lervold
Eli Rebecca Vinogradoff

Støttemedlemmer:
Odd Gulset
Ole Østlund
Priska Tiefenbach

Kontoeier:  Nidaros Roklubb
Kontonr.: 1503.05.49837
Bank:  DnB Nor
Adresse: Nidaros Roklubb, Olaf Bulls Veg 42, 7024 Trondheim
Aktive roere (Medlemsavgift og rokort): kr 1.500
Støttemedlemmer: kr 200

Roskoleavgift: kr 1000,- betales før kursstart. Avgiften inkludere medlemskap i Nidaros Roklubb ut året.