Velkommen til Nidaros Roklubb

Generell informasjon

Nidaros Roklubb ble stiftet 10. november 2001.
Medlemmene driver i hovedsak tur-og mosjonsroing på Nidelva og Trondhjemsfjorden, men deltar også på roing andre steder i landet, samt utenlands. Vi har også ofte besøk av roere fra andre klubber.

Nye  medlemmer ønskes velkommen!


Klubben disponerer flere forskjellige båttyper: singel- og dobbelttrimmyer, innriggere, 3/4 4+ og 4+utrigger.
Vi har brygger og båtlagringsplass både på Skansen og i Elvegaten.
Klubblokale har vi på Skansen.
Både det sportslige og sosiale miljøet er godt ivaretatt.

Følg oss på Facebook! -  Nidaros-Roklubb