Tài liệu học tập

Nguyễn Quang Sơn
 
Nhiều tài liệu đã đưa lên mạng qua blog TCDN45C, website TCDN45Cở đây.
 
Chưa có thời gian để cập nhật lại, mong các bạn chịu khó tìm kĩ.
 
       :: SHOUTBOX ::
Tập hợp toàn bộ tài liệu tham khảo, ôn thi các môn học của sinh viên Kinh tế Quốc dân. Chủ yếu của sinh viên khoa Ngân hàng Tài chính các khóa từ 45 trở về trước, những tài liệu mới hơn các bạn có thể gửi cho chúng tôi để cập nhật.
 
Rất cám ơn sự cộng tác của các bạn đã đóng góp, dành thời gian gõ lại và scan tài liệu photo, vở ghi và từ nhiều nguồn khác để lưu giữ trên mạng.
 
Cảm ơn một số sinh viên các trường bạn cũng đã đưa tài liệu lên mạng và xin mạn phép đưa link tại đây.
 
A. Các môn học đại cương
B. Các môn học chuyên ngành
 
C. Các môn học lý luận, quân sự,...
D. Tài liệu luận văn, chuyên đề tốt nghiệp
(Hiện có hơn 500  luận văn và chuyên đề tốt nghiệp các K43,44,45 chuyên ngành TC-NH nhưng chưa có điều kiện phân loại, xin phép tác giả đưa lên mạng)
E. Tài liệu ôn thi cao học
  E1. Tài liệu cao học

F. Một số tài liệu chưa phân loại, lưu trữ
 
 
G. Một số ebook về chứng khoán
 (Cảm ơn link từ blog)
H. Liên kết