Buruketak ebazteko tailerra

/////

Isabelen lan zabala: Resolución de Problemas en Primaria, 160 orrialdetako pdf-an dugu eskuragarri. Nafarroako gobernuak argitaratu zuen lan hau. Bestalde, Propuesta sobre la resolución de problemas matemáticos en Educación Primaria izena duen dokumentoan, gelako esperientziaren berri ematen digu.

Aurkibidean, honako puntu hauek topatuko ditugu:

Isabel Etxenikeren problemak LHrako: 1., 2., 3., 4., 5. eta 6.a

PRIMERA PARTE: MATEMÁTICAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. TEORÍA
LAS MATEMÁTICAS EN NUESTRA SOCIEDAD 15
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN MATEMÁTICAS 19
LA IMPORTANCIA DE SEGUIR UN PROCESO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 23
1. ¿Cómo se resuelven los problemas matemáticos en la escuela? 25
2. ¿Cómo se debe afrontar la resolución de problemas? 26
3. El método en la resolución de problemas 27
4. Fases del proceso de resolución de problemas 28
TIPOLOGÍA DE PROBLEMAS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 29
1. Problemas aritméticos 30
2. Problemas geométricos 39
3. Problemas de razonamiento lógico 40
4. Problemas de recuento sistemático 42
5. Problemas de razonamiento inductivo 42
6. Problemas de azar y probabilidad 43

SEGUNDA PARTE: TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. PRÁCTICA
UN MODELO DE TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR CICLOS 51
1. Primer ciclo 52
Objetivos. Contenidos. Típos de problemas. Metodología de trabajo. 53
Procesos heurísticos 55
1.1. Primer curso 57
Actividades 57
Evaluación 67
1.2. Segundo curso 70
Actividades 70
Evaluación 79
2. Segundo ciclo 84
Objetivos. Contenidos. Típos de problemas. Metodología de trabajo. 84
Procesos heurísticos 87
2.1. Tercer curso 89
Actividades 89
Evaluación 103
2.2. Cuarto curso 108
Actividades 108
Evaluación 118
3. Tercer ciclo 123
Objetivos. Contenidos. Típos de problemas. Metodología de trabajo. 123
Procesos heurísticos 125
3.1. Quinto curso 128
Actividades 128
Evaluación 138
3.2. Sexto curso 142
Actividades 142
Evaluación 153
CONCLUSIONES 157
BIBLIOGRAFÍA 159
Ċ
JM López,
18 nov. 2011 6:27
Comments