Site honetan, bildu eta erreferentziatu nahi ditugu LHn Problemen ebazpena lantzeko baliabideak. 

Site honetako baliabideak Problemen ebazpena LHn landu nahi duen edozeinentzat eskura daude norbanako prestakuntza eta disfruterako, ikasleekin lantzeko edota mintegietan erabiltzeko...

Honen osagarria izan daitekeen beste site bat ere badugu eskura Bigarren Hezkuntzarako problemekin: Matematika-problemak BHn.

Eskerrik asko hemen lotzen diren baliabideen egileei:

RECURSOS PARA TRABAJAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN PRIMARIA


En este site tratamos de referenciar recursos para trabajar la Resolución de Problemas en matemáticas de primaria.

Los recursos están disponibles para cualquiera que quiera trabajar la Resolución de Problemas en primaria tanto individualmente como con los alumnos o en seminarios de profesores.

Se encuentra disponible, así mismo, otro site que recoge recursos para la Resolución de Problemas en Secundaria, en paralelo a este.

Muchas gracias a los autores que han creado los materiales que enlazamos: