Οι πελάτες μας

Στο πελατολόγιο της PRINTECON περιλαμβάνονται γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπως εταιρίες πληροφορικής , Δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία ,εταιρείες εύρεσης προσωπικού, ασφαλιστικές εταιρίες,εταιρίες προβολής και διαφήμισης ,εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε  κατασκευές , τουρισμό, μεταφορές , τηλεπικοινωνίες  κλπ. Επίσης Λογιστικά γραφεία , επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας , ιδιώτες πελάτες λιανικής σπουδαστές και φοιτητές .