Aktualności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11

Poradnia sprawuje opiekę psychologiczną i pedagogiczną nad dziećmi i uczniami z placówek południowej części Śródmieścia.

Wszystkie zajęcia w Poradni są bezpłatne.
Na zajęcia w Poradni dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych.

Praca w wakacje

opublikowane: 13 lip 2020, 06:37 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 13 lip 2020, 06:56 ]

Od 20.07 do 21.08 Poradnia pracuje w godzinach:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek - piątek 08.00-16.00
Od 24.08 Poradna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-19.00.

Bardzo prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod nr telefonu 22 825 18 15, 22 825 74 52

12.06.2020 (piątek)

opublikowane: 10 cze 2020, 08:23 przez poradnia11@onet.pl

Szanowni Państwo,
w dniu 12.06.2020 r. (piątek) poradnia będzie nieczynna

godziny pracy od 1 czerwca

opublikowane: 29 maj 2020, 00:11 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 29 maj 2020, 00:12 ]

Szanowni Państwo,

od 01.06.2020 r. Poradnia będzie czynna w następujących godzinach:

poniedziałek- środa   8:00 - 19:00
czwartek - piątek        8:00- 16:00

Funkcjonowanie Poradni od 04.05.2020 r.

opublikowane: 8 maj 2020, 05:04 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 4 sie 2020, 01:43 ]

Szanowni Państwo, informujemy, że od 04.05.2020 r. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Ze względów bezpieczeństwa, w Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego na wizyty ze specjalistami prosimy umawiać się telefonicznie pod numerem 22 825 18 15. Terapie, które dotąd odbywały się zdalnie, będą kontynuowane w ten sam sposób. Pracownicy poradni pełnią dodatkowo dyżury telefoniczne w godzinach 16-19.

ZASADY OGÓLNE

Do poradni zapraszamy tylko dzieci/młodzież zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Towarzysząca im jedna osoba dorosła musi być zdrowa, nie może przebywać na kwarantannie ani w izolacji domowej.

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 30 kwietnia 2020 r.  oraz Rekomendacje GIS dotyczące procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 z dn. 15.05.2020 r.  Podczas wizyty w poradni, będziecie Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia dotyczącego zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej placówce (link do procedur PPP11), (link do oświadczenia)

Prosimy również o używanie maseczek, rękawiczek, a przed wejściem do poradni o zdezynfekowanie rąk.

Niezastosowanie się do procedur bezpieczeństwa, które mogą narazić na zakażenie Państwa, Państwa dzieci oraz pracowników poradni może być przyczyną odmowy przeprowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych.

Prosimy o wyposażenie dzieci w długopis i ołówek oraz w miarę możliwości korzystanie z własnych przyborów do pisania. (wyciąg z procedury)

UWAGA! 

Zgłoszenia telefoniczne na diagnozę analizowane są pod kątem zasadności, pilności i konieczności. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odroczenia obowiązku szkolnego i gotowości szkolnej.

W sprawach wymagających innej specjalistycznej diagnozy prosimy o indywidualny kontakt ze specjalistami.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego, dotyczące umówienia się na wizytę, omówienia wyników diagnozy, porady lub konsultacje prosimy, aby odbywały się telefonicznie lub w inny ustalony wspólnie ze specjalistami sposób (drogą mailową bądź online).

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w ustalanych na bieżąco, zgodnie z potrzebami terminach.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest wcześniej przeprowadzona diagnoza przez specjalistów, aktualne zaświadczenie lekarskie – do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz opinia z przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Wszystkie orzeczenia oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni lub przez skrzynkę podawczą (e-PUAP). Wnioski o wydanie orzeczenia dostępne są w zakładce "orzecznictwo".


Pozostałe Opinie

Wszystkie opinie wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni.

Do wniosku (wniosek) o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (zaświadczenie) oraz opinię nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów o funkcjonowaniu ucznia o funkcjonowaniu (opinia szkoły).


EDUKACJA DOMOWA!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020 Poz. 781)

 

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją,
prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.

25.03.2020 r.

opublikowane: 8 maj 2020, 05:03 przez poradnia11@onet.plSzanowni Państwo,

od środy 25.03 w godz. 9-19 w Poradni zostaną uruchomione dyżury telefoniczne naszych Specjalistów.
Jesteśmy dostępni dla dzieci i młodzieży oraz Państwa pod numerem telefonu:
22 825 18 15, 22 825 74 52.
Zachęcamy również do kontaktu mailowego: pomoc@poradnia11.waw.pl
 

Jednocześnie informujemy, że pomocy mogą Państwo szukać również w:
⁃ Poradni „Uniwersytet dla Rodziców” tel. 510 205 050 w godz 9:00 - 18:00 (wsparcie psychologiczne dla rodziców)
- Poradni Specjalistycznej MOP tel.: 519 047 372 w godz 9:00 - 18:00 (wsparcie psychologiczne dla rodziców)

⁃ Warszawskim Centrum Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl (w sprawach związanych z nauką on-line)

W sytuacjach kryzysowych, przypominamy o możliwości skorzystania z
bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (24h): 116 111
bezpłatnego telefonu zaufania dla dorosłych: 116 123
centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (bezpłatny czynny całą dobę 24h): 800 70 22 22
bezpłatnego telefonu wsparcia dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie): 800 108 108
telefonu zaufania dla osób starszych: 22 635 09 5416.03.2020 r.
Szanowni Państwo,

Ze względu na Stan Zagrożenia Epidemicznego, zgodnie z rekomendacjami Prezydenta m.st. Warszawy rezygnujemy z prowadzenia terapii logopedycznych, zajęć grupowych oraz ograniczamy bezpośrednią pracę diagnostyczną i terapię indywidualną.

Poradnia będzie czynna w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku i w tym czasie będziemy do Państwa dyspozycji głównie w kontakcie telefonicznym i e-mailowym.

W godz. 16-19 prowadzimy dla naszych klientów dyżur telefoniczny pod numerem 22 825 74 52 oraz mailowy pod adresem pomoc@poradnia11.waw.pl

Część kadry pedagogicznej poradni realizuje swoje zadania pracując zdalnie.
Szczegółowe informacje o prowadzonej obecnie przez nas pomocy i dostępnej ofercie otrzymacie Państwo dzwoniąc pod nr 22 825 18 15 lub pisząc na adres sekretariat@poradnia11.waw.pl.

Spotkania, które były zaplanowane, będziemy starać się umawiać na inne terminy.

Prosimy jednak wziąć pod uwagę obecne zagrożenie epidemiologiczne i podejmować rozważne, odpowiedzialne decyzje w sprawie wizyty w poradni.

W zaistniałej sytuacji, nasze działania ograniczające kontakty indywidualne mają na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i są podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i pracowników poradni.

#zostanwdomu
informujemy, że od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. odwołujemy zajęcia grupowe dla dzieci w poradni.

odwołane zostają również dyżury psychologów w przedszkolach i szkołach.

Posiedzenia zespołu orzekającego, wizyty diagnostyczne i indywidualne zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z ustalonymi terminami, pod warunkiem, że specjaliści poradni będą obecni w pracy.

Prosimy pamiętać, że zajęcia w poradni są dobrowolne, odbywają się w bezpośrednim, bardzo bliskim kontakcie z dzieckiem, dlatego też prosimy o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz rozsądek i odpowiedzialność w zaistniałej sytuacji.

Przypominamy także, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 prowadzi badania diagnostyczne wyłącznie dzieci zdrowych. Badanie dzieci chorych (w tym także z katarem) może powodować osiąganie przez nie nieprawdziwych wyników oraz może skutkować nieadekwatnym doborem zaleceń postdiagnostycznych.


koronawirus_prev.mp4

1-5 of 5