O poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 jest miejscem, w którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Praca Poradni skoncentrowana jest wokół problematyki rodziny, szkoły, przedszkola i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Z pomocy psychologów, pedagogów i logopedów korzystają dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.

Świadczymy bezpłatną pomoc poprzez dokonywanie diagnoz psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, działania profilaktyczne, pracę terapeutyczną, prowadzenie mediacji, interwencji kryzysowych, psychoedukację oraz doradztwo, w tym zawodowe.

Pracownicy placówki to zespół specjalistów, dla których praca jest służbą publiczną. Stale podnosimy kwalifikacje oraz zdobywamy nowe umiejętności po to, by lepiej i pełniej wykonywać swoje obowiązki.

W codziennej pracy naszych specjalistów bardzo ważne jest wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Kładziemy nacisk na pracę zespołową.

Nasza struktura organizacyjna umożliwia ścisłą współpracę ze szkołami i przedszkolami na rzecz najpełniejszego rozpoznawania oraz zaspakajania potrzeb psychologiczno-pedagogicznych klientów.

Dokładamy starań, by upowszechniać wiedzę o możliwości korzystania z usług Poradni oraz o oferowanych formach pomocy.

Zasady, którymi się kierujemy to: profesjonalizm, pełna poufność, kameralność, równa dostępność do świadczonych przez nas usług i dbałość o krótki czas oczekiwania na wizytę.

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego