Hezkidetza

Argitalpenak

https://sites.google.com/site/orientasare/aniztasuna/PREVENCI%C3%93N%20DE%20LA%20MUTILACI%C3%93N%20GENITAL%20FEMENINA.pnghttp://www.zuzendari.net/Argitalpenak/docs/920_genero/9202016002e_protokolo_trans_e.pdf
Emakumeen genitalen mutilazioari aurrea hartzea, hezkuntza-esparruan 2016 Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan genero-indarkeriaren prebenzioarako esku-liburua [2016].

Gobierno Vasco. Manual para prevenir la violencia de género en los centros escolares [2016].
Protokoloaikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei eta haien familiei laguntzeko. 2016

Protocolo de acompañamiento al alumnado trans o con comportamientos de género no normativo y sus familias. 
Hezkidetza & generoa
    Beste argitalpenak: Berrigasteiz

Erabilpen androzentrikoak eta hori saihesteko gomendioak 
Erabilera sexistak eta horiek sahiesteko gomendioak 
Komunikatzeko bestelako aldagaiak
Irudi-bidezko komunikazioa
https://sites.google.com/site/orientasare/aniztasuna/16_Sexu_orientazio_aniztasuna_e.pdf.pngBeste erkidegoetan
Asturias
https://sites.google.com/site/orientasare/hezkidetza/descarga%20(1).pngInstituto asturiano de la mujer

Extremadura
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/emaize_materiala_14/es_def/adjuntos/4_diversidad_sexual_aulas_evitar_bullying.pdf


Santiago Agustin Ruiz. Cuadernos EL Plural. Fundación Triángulo. Junta de Extremadura. 2009.
Comments