Preparació per a les proves d'accés a Tècnic Esportiu de segon grau

Actualment per accedir als estudis de TD2 el decret disposa que cal superar unes proves d'accés tals com:


Primera part:  valoració de la condicio física
.
 • Recórrer un itinerari de terreny variat de muntanya de 1.500m. de desnivell positiu acumulat, transportant un motxilla carregada amb 10 Kg de pes.  Aquesta primera part se supera quan l’aspirant finalitza el recorregut en el temps establert pel tribunal.
Segona part: valoració de les habilitats específiques.
 • Completar, en el temps establert prèviament, cinc itineraris diferents:
  • Dos recorreguts diferents, equipats, de dificultat de 7a i longitud mínima de 25 metres, en escalada a vista.
  • Dos recorreguts diferents, no equipats, de dificultat 6b i longitud mínima de 25 metres.
  • Un recorregut, no equipat, de dificultat de A2 i longitud mínima de 25 metres en escalada artificial.

   Avaluació: En cas de caiguda, l’aspirant haurà de començar de nou el recorregut corresponent, des del lloc del seu començament i actuant com a primer de cordada. Aquesta part se superarà quan l’aspirant, en els temps establerts prèviament, hagi:

   a) Realitzat almenys un dels dos itineraris equipats de dificultat 7a, en escalada a vista.

   b) Finalitzats els dos itineraris no equipats de dificultat 6b.

   c) Finalitzat l’itinerari no equipat de dificultat de A2, en escalada artificial.

   d) Seleccionat i emprat correctament el material específic d’escalada en quantitat adequada.

   e) Obtingut almenys 3 punts a cada una de les proves, en fer mitjana la qualificació que li assignin els tres avaluadors, cada un dels quals podrà atorgar-lo fins a un màxim de 5 punts.


   Cada prova tindrà un valor de 5 punts:

   Primera prova:
   Escalada a vista 7a
   Realitzar una de les vies a vista tendra un valor de tres punts
   Equipar-se correctament tindrà un valor d’un punt.
   Seleccionar el material adeqüat un altre punt.
   La prova es considerarà nul-la si la via d’escalada no es fa dins el temps establert.
La nostra proposta?

A partir d'una valoració inicial podem assumir el pla d'entrenament necessari per adquirir els recursos tècnics i la forma física necessària per superar les esmentades proves amb solvència.


Format:     Depèn de la valoració inicial.
Requisits:  Partir d'un nivell mínim que valorarem en la entrevista inicial.
Objectius: Aconseguir superar les proves d'accès en solvència.
Preu:             Es un producte personalitzat.