Modalitats d'escalada

Tot és escalar i en canvi nosaltres ho fem diferent. Les normes, la ètica . . . som una gent rara ! !
La societat necessita inspectors, policia, arbitres, vigilants, etc. 
Els escaladors no necessitem a ningú pet jutjar ni per vigilar.

El millor jutge és un mateix.