¿Qué es una cresta?

    "És la part més elevada d'una muntanya que divideix els seus dos vessants."

  La tècnica per escalar crestes es lleuger
ament diferent a l'escalada entesa per progressar una paret vertical. 

  Aquí les dificultats objectives normalment no son massa grans, però masses vegades la cordada està amb una situació de fragilitat a causa de les característiques del terreny.Iniciació d'escalada en crestes    1 dia

Format:     1 dia de 8 hores. 
Material:   (Lloguer opcional)
  • Casc, arnés, bambes técniques,
  • Tres mosquetons de seguretat,
  • Aparell assegurador tipus reverso
  • 1 machard (cordino de 5-6 mm x 120 cms)
  • Multichain NO daisychain. 
Objectius: Coneixer el material i les técniques básiques de progressió en un entorn facilitat tot i fent una cresta d'una dificultat modesta. 
Preu:            50 Euros per persona
Grups de:   3 a 6 persones

Iniciació d'escalada en crestes   2 dies

EL primer dia te els mateixos objectius que l'activitat de 1 dia però al segon dia, podrem aplicar i repetir l'aprenentatge de les técniques apreses en una cresta una mica més difícil.

Format:      2 dies 8 hores.
Material:   (Lloguer opcional)
  • Casc, arnés, bambes técniques,
  • Tres mosquetons de seguretat,
  • Aparell assegurador tipus reverso
  • 1 machard (cordino de 5-6 mm x 120 cms)
  • Multichain NO daisychain. 
Objectius:  Assolir els coneixements imprescindibles per desenvolupar-se                             amb seguretat.
Preu:            100 Euros per persona
Grups de:    3 a  4 persones


                              Rapelant amb seguretat