Orientació GPS

Orientació amb GPS (Global Position System)

- Creus que el GPS només es fa servir per posar una adreça i seguir les seves indicacions ?

- Penses que no és massa útil?

Objectius

  • Conèixer el funcionament bàsic del sistema GPS i el dispositiu GPS.

  • Practicar les funcions que ens permetin realitzar una navegació efectiva.

  • Conseguir-ho de manera eficient, combinant teoria i práctica.

Format: 1 dia de 6 hores.

Preu: Segons el grup. A convenir.

¿ Saps interpretar els mapes correctament ?