Orientació amb GPS (Global Position System)

-  Creus que el GPS només es fa servir per posar una adreça i seguir les seves indicacions ?

-  Penses que no és massa útil?
 

Objectius
  • Conèixer el funcionament bàsic del sistema GPS i el dispositiu GPS.
  • Practicar les funcions que ens permetin realitzar una navegació efectiva.
  • Conseguir-ho de manera eficient, combinant teoria i práctica.

Format:     1 dia de 6 hores.         
Preu:             Segons el grup. A convenir.   
   ¿ Saps interpretar els mapes correctament ?