Om uw energieverbruik te kunnen registreren heeft u altijd 3 dingen nodig:

1. Een meter-afhankelijke converter (hardware) om de meter uit te kunnen lezen

2. Een converter afhankelijke datalogger (software) om de uitgelezen gegevens te kunnen opslaan

3. Een computer om de uitgelezen gegevens op op te kunnen slaan.

Om de geregistreerde (meet) gegevens in een echt Smartmeterdashboard te kunnen presenteren heeft u (op dezelfde of een andere computer) een ingerichte webserver met php ondersteuning nodig.

De 4 genoemde onderdelen worden hieronder kort toegelicht.

Een meter afhankelijke converter

Afhankelijk van de meter(s) die u heeft, heeft u een of meerdere converters nodig.

Om een Smart Meter met P1 poort (en alle gekoppelde meters) uit te kunnen lezen heeft u met een P1 Converter Cable de voordeligste oplossing inhanden. De computer waarop u de meetgegevens gaat loggen moet wel in de nabijheid van de Smart Meter staan (de P1 Converter Cable is aan de RJ11 zijde te verlengen tot ong 6 meter (DSMR2/3) of 3 meter (DSMR4)).

In het verleden heeft SmartMeterDashboard ook de P1 Extended Converter Module (dezelfde functie als een P1 Converter Cable, maar de uitlezende computer kan nu tot enkele 10-tallen meters van de meter vandaan staan. Alleen compatible met de nieuwe DSMR4+ meters), de P1-ETH Converter Module en P1-WIFI Converter Module (de P1 meetgegevens worden gepubliceerd op een poort in uw netwerk) gebouwd en verkocht. Deze oplossingen werken prima, maar zouden alleen nog in heel specifieke gevallen nog een goede optie zijn. Een oplossing obv een P1 Converter Cable en een RaspberryPi als uitlezende computer vragen hetzelfde (230V en netwerk), kosten minder en zijn flexibeler.

Om een digitale meter met IR (infrarood) poort uit te kunnen lezen heeft u een IR Converter Cable nodig. De computer waarop u de meetgegevens gaat loggen moet in de nabijheid van de meter staan. IR Converter Cables worden gebruikt om bijvoorbeeld oudere digitale elektriciteitsmeters of warmtemeters uit te lezen. Als u ervoor kiest om met de IR Converter Cable uw elektriciteitsmeter uit te lezen moet u zich realiseren dat binnen enkele jaren uw netbeheerder een Smart Meter zal willen plaatsen. Wellicht is het verstandiger om reeds nu een Smart Meter aan te vragen zodat u niet alleen elektriciteit, maar ok uw gasverbruik kunt uitlezen.

Zogenaamde "DIN" tussenmeters zijn een voordelig en universeel alternatief (ten opzichten van het direct uitlezen van de inverter) voor het loggen van de productie van uw PV zonnepanelen. Om een "DIN" tussen meter met een zgn. S0 pulscontact uit te kunnen lezen heeft u een S0 Pulse Counter Module nodig. De computer waarop u de meetgegevens gaat loggen moet in de nabijheid van de meter staan.

Een converter afhankelijke datalogger

Afhankelijk van de converter(s) die u gaat gebruiken, heeft u een of meerdere dataloggers nodig. Alle hieronder genoemde dataloggers kunt u zonder extra kosten downloaden via Downloads op SmartMeterDashboard.nl.

Voor het uitlezen van de Smart Meter via de P1 Converter Cable heeft u de P1 Datalogger nodig. Download altijd de meest recente versie (met het hoogste versienummer). Als u de gegevens van de slimme meter alleen in Domoticz wil gebruiken, heeft u geen P1 Datalogger nodig.

Voor het uitlezen van een digitale meter via de IR Converter Cable heeft u een meter-specifieke datalogger nodig. Er zijn dataloggers beschikbaar voor elektriciteitsmeters van Iskraemeco (ME162 en MT171) en voor warmtemeters van Kamstrup (Multical 401) en Landis&Gyr (Ultraheat 50). Download altijd de meest recente versie (met het hoogste versienummer). Heeft u een andere meter met een IR poort? Neem dan even contact op, vaak is met enkele testen een specifiek voor uw meter geschikte datalogger te realiseren.

Voor het uitlezen van een meter met de S0 Pulse Counter Module heeft u de S0 Datalogger nodig. Download altijd de meest recente versie (met het hoogste versienummer). Als u de gegevens van de S0 Pulse Counter Module alleen in Domoticz wil gebruiken, heeft u geen S0 Datalogger nodig.

Een computer

De meter noch de converters of counters slaan de meetgegevens zelf op. U heeft altijd een computer nodig. Een goede optie is hier gebruik te maken van een RaspberryPi computer. Die gebruikt weinig stroom en is klein genoeg om in de buurt van de meter een plekje in de meterkast te vinden.

Afhankelijk van de gekozen datalogger dient u extra software te installeren, dat wordt beschreven in de HowToInstall die in ieder datalogger downloadpakket is opgenomen.

Alle software die nodig is voor uw eigen Smart Meter Dashboard is legaal en zonder extra kosten te downloaden.

Webserver met PHP ondersteuning

Met de hiervoor beschreven onderdelen bent u in staat alle gewenste meetdata vast te leggen. Met die vastgelegde meetdata kunt u (via csv en met Excel bijvoorbeeld) al grafieken maken die u ook inzocht kunnen geven in uw energieverbruik. Mooier is natuurlijk dat (een deel van) de meetdata direct en 'real-time' wordt gepresenteerd op een web-pagina. Deze webpagina kunt u hosten' op dezelfde computer als waar u de smart meter mee uitleest (bijv. een RaspberryPi)