Binnenkort heeft iedereen in Europa een zogenaamde 'slimme' energiemeter: De Smart Meter.

Met een Smart Meter is uw energieleverancier in staat om ten alle tijde correcte meterstanden te verkrijgen voor bijvoorbeeld een verhuis- of jaarnota. Maar met een Smart Meter kunt u ook zelf meer inzicht krijgen in uw energieverbruik. Bij de in Brussel gebruikte "smart ready meter" is (voorlopig) deze uitlezing op afstand niet geactiveerd.

De in Nederland ontwikkelde en uitgerolde smart meter is ook in Luxemburg en in delen van België, Oostenrijk en Zweden uitgerold.

Een smart meter (volgens de Nederlandse DSMR/(E)SMR/NTA8130 standaarden) beschikt over een lokale (zogenaamde P1 of H1) data-poort die meetgegevens afgeeft van niet alleen de elektriciteitsmeter, maar ook van alle andere aangesloten meters (Gas, Warmte, Koude, Water). Door een P1 Converter van SmartMeterDashboard aan te sluiten op de slimme meter kan heel eenvoudig de data worden uitgelezen. U krijgt dan de beschikking over een zeer gedetailleerd beeld van uw energieverbruik.

Veilig

In de media was / is geregeld wat te doen om de veiligheid van de gegevens bij gebruik van een smart meter. Wie inzicht heeft in uw meetgegevens, heeft immers inzicht in het gedrag van de gebruiker(s). Bij de oplossingen van SmartMeterDashboard.nl blijven de gegevens uit de Smart Meter alleen lokaal beschikbaar.

Niemand, ook SmartmeterDashboard.nl niet, heeft wat te maken met uw meetdata. Een geruststellende gedachte. Natuurlijk kunt u, als u dat wil, grafieken etc op basis van uw meetdata wel zichtbaar maken vanaf het internet zodat u bijvoorbeeld op vakantie met uw smartphone toch een oogje in het zeil kunt houden.

Accuraat

De oplossingen van SmartMeterdashboard.nl zijn in staat om tot op de maximale nauwkeurigheid van uw Smart Meter (eens per 10 seconden of 1 seconde) uw elektrastanden te uit te lezen. Of u zo ver wil gaan is aan u. Bovendien kunt u de meetgegevens uit de smart meter combineren met meetgegevens van bijvoorbeeld PV zonnepanelen. Op die manier kunt u een echt accuraat inzicht in Consumptie, Productie, Levering en Teruglevering van elektriciteit krijgen.

Compleet

Hetzelfde inzicht als voor elektriciteit krijgt u voor alle op de smart meter aangesloten andere meters (veelal de gas meter). Maar het is ook mogelijk om digitale meters die niet op de Smart Meter zijn aangesloten te monitoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor verschillende warmtemeters die worden gebruikt bij blok/wijk/stadsverwarming.

Voordelig

Heeft u een Smart Meter? Dan kunt u met een P1 Converter, onze P1 datalogger of compatible software van anderen (zoals Domoticz , Vera 3 / Vera Lite en SlimmeMetersLezen ) en een eenvoudige computer (Windows of Linux) starten met meten. En het mooie is, u betaalt alleen voor de aanschaf van de P1 Converter. De software kost u helemaal niets extra.


Nog geen Smart Meter?

Neem (in Nederland) contact op met uw regionale netbeheerder en vraag om een 'prioriteitsplaatsing slimme meter'. Enexis , Liander , Stedin , Coteq, Rendo en Enduris hebben hier een online formulier voor. Aan een prioriteitsplaatsing zijn kosten verbonden, voor een slimme Gas en Elektriciteitsmeter samen bedragen die rond de 70 euro excl BTW. Overigens leidt het plaatsen van zonnepanelen (PV) vaak tot het plaatsen van een Smart Meter op initiatief van de netbeheerder (daar zijn dan vaak geen kosten aan verbonden). Millieu Centraal heeft de belangrijkste feiten rond de slimme meter bij elkaar gezet.


In België worden Smart Meters (ook wel Digitale Meter, Smart Ready Meter, Compteur Communicant of Compteur Intelligent genoemd) geplaatst door onder andere Sibelga, Fluvius, Resa en Ores. Deze meters conformeren zich aan de Nederlandse DSMR4/SMR5/ESMR5 en zijn dus ook uit te lezen met de P1 Converters van SmartMeterDashboard.nl. Neem voor meer informatie over plaatsing en de P1-poort mogelijkheden van een Smart Meter in België contact op met uw netbeheerder.


In Luxemburg worden "Smarty" Smart Meters uitgerold door netbeheerders. Deze meters conformeren zich aan de Nederlandse ESMR5 en zijn dus ook uit te lezen met de P1 Converters van SmartMeterDashboard.nl. Neem voor meer informatie over plaatsing en de P1-poort mogelijkheden van een Smart Meter in Luxemburg contact op met uw netbeheerder.


De ontwikkeling van de SmartMeterDashboard.nl hard- en software is het resultaat van een 'uit de hand gelopen hobby'. Wij waren de eerste website die (inclusief alle support) een P1 Converter Cable verkocht.

In de zomer van 2021 hebben wij besloten de verkoop van onze P1 Converter Cable te staken. Onze webshop is daarom permanent gesloten.


Heeft u in het verleden een P1 Converter bij ons gekocht en heeft u vragen? Neem dan contact op via het destijds gebruikte email adres.


Bent u op zoek naar een werkende P1 Converter dan kunt u natuurlijk terecht bij een van de vele verkopers van een "p1 kabel".

MAAR: U kunt natuurlijk ook zelf een kabel maken, met de documentatie op deze website zou dat voor eenieder met enige technische kennis (en zonodig een soldeerbout en RJ11 krimptang) mogelijk moeten zijn.


De demonstratie omgeving van het Smart Meter Dashboard geeft een (permanent in ontwikkeling zijnde en ook niet altijd beschikbare) indruk van wat er mogelijk is op basis van de informatie uit de Smart Meter.

Live-dials

Hierboven wordt de actuele, momentane, productie, consumptie en de uitwisseling met het net (in Watt) getoond. De data is voor de net-uitwisseling is gemeten met de slimme meter, via de P1 Converter Cable en de productie data is gemeten door uitlezing van de inverter (optioneel via een tussenmeter en de S0-PCM module). Consumptie is resultaat van de berekening Uitwisseling net + Productie


Hierboven wordt een (rondlopend) 24-uurs profiel van de elektriciteits levering en teruglevering (onderscheid tussen hoog/laag tarief) zoals gemeten op de aansluiting door de slimme meter weergegeven. De hiervoor benodigde data is uitgelezen mbv de P1 Converter Cable en de P1 Datalogger.


live-timeline

Hierboven worden productie en consumptie (beiden in Watt) "live" in de tijd gezet.


Hierboven wordt voor ieder door de slimme meter uitgelezen register de meterstand weergegeven. De eerste twee regsiters betreffen altijd electra (levering resp. teruglevering), de vulling van de overige 4 registers is afhankelijk van de meter configuratie. De hiervoor benodigde data is uitgelezen mbv de P1 Converter Cable en de P1 Datalogger.

Hierboven wordt de door een Kamstrup M401 warmtemeter geregistreerde verbruik (in Gj energie en m3 flow) weergegeven. De hiervoor benodigde data is uitgelezen mbv de IR Converter Cable en de M401 Datalogger.

En zo ziet het verbruiksprofiel van een 30 graden was van een LG wasmachine eruit. Op basis van S0 Puls logging. Op deze wijze kan het profiel van iedere verbruiks/productie (zonnepanelen!) groep in de meterkast inzictelijk worden gemaakt. De hiervoor benodigde data is uitgelezen mbv de S0 Pulse Counter Cable en de S0 Datalogger.


De software achter het Smart Meter Dashboard is ontwikkeld om met behulp van vrij verkrijgbare componenten, tegen lage kosten een adequaat inzicht te krijgen in het energieverbruik. Op de specifiek voor het Smart Meter Dashboard ontwikkelde programmacode rust een uitdrukkelijk copyright.

Privacy & Cookies: Privacybeleid