De Randweg Overvecht op Maat (DROOM)

RTV Utrecht reportage

De NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) is een knelpunt voor het verkeer en leefbaarheid aan de noordkant van Utrecht. 
Daarom maakt de gemeente plannen gemaakt om de NRU op te waarderen. Behalve voor het verkeer heeft dit ook gevolgen voor de bewoners van Overvecht en andere gebieden langs het traject. Bewoners hebben daarom allerlei vragen. Wat zijn de gevolgen voor het autoverkeer dat in en uit de wijk gaat en voor de toegankelijkheid van het Noorderpark voor fietsers en voetgangers? En voor de kwaliteit van de lucht en voor geluidsoverlast? DROOM behartigt deze belangen voor iedereen langs de NRU.Kort nieuws

23 januari 2019
Start procedure bestemmingsplan: DROOM wil een zienswijze indienen en nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 12 februari, 20:00 uur in buurthuid De Boog.

16 december 2018
Nieuwsbrief met de laatste informatie over de NRU.

7 december 2018
5 miljoen extra van het Rijk is nog niet genoeg voor een tweede onderdoorgang. Zie raadsbrief aan de gemeenteraad.

10 november 2018
De minister heeft aangegeven in gesprek te willen gaan over een extra investering in de NRU bij het notaoverleg MIRT op 29 november

3 november 2018
Brief aan de leden van de Tweede Kamer met een oproep om extra geld beschikbaar te stellen voor de NRU

28 oktober 0218
Op donderdag 1 november a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Locatie: Varrolaan 100, Rijnsweerd.

2 oktober 0218
Raadscommissivergadering over de NRU op donderdag 4 oktober om 20:15 uur op de Varrolaan 100 in Rijnsweerd.

23 september 2018
Nieuwe Kamervragen over de NRU, Viaducten slecht voor OvervechtRaadsleden wist u dat ...Agenda bijeenkomst 1 oktober.

7 september 2018
De minister geeft geen extra geld voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Zie RTV Utrecht, Utrecht is Wakker en AD

2 september 2018
In de reactienota Inspraak Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) de reactie van het college van B&W op de 140 inspraakreacties

25 juli 2018
Op zoek naar meer geld, vervolg van de planstudie en meer. Lees het in de laatste nieuwsbrief

24 juli 2018
Privacy statement DROOM gepubliceerd op de website

11 februari 2018
We zijn er nog niet... Lees meer in de laatste nieuwsbrief.

22 december 2017
Lees het laatste nieuws over de NRU in de nieuwsbrief.

12 december 2017
De reactie van DROOM op het IPvE en FO is opgestuurd aan de gemeente.

8 december 2017
Brief aan de Tweede Kamer Commissieleden Infrastructuur en Waterstaat voor extra budget.

5 december 2017
Petitie voor ondergrondse kruisingen Overvecht overhandigd in Den Haag (bron: rtvutrecht.nl) 

1 december 2017
Artikel geplaatst op DUIC: Bewoners Overvecht gaan petitie aan minister overhandigen voor meer geld NRU. Klik hier voor het hele artikel. Lees hier het hele persbericht

1 december 2017
Lees onze Nieuwsbrief over de petitie aan de minister en inspraak op de plannen voor de NRU van de gemeente

14 november 2017
We hebben een petitie gestart om het Rijk op te roepen meer geld beschikbaar te stellen om de NRU te verdiepen. Klik hier om de petitie te tekenen.

9 november 2017
De provincie zet ook een stapje, het is een stapje maar moet groter, zie hier

1 November 2017
Nieuwsbrief (hier) en brief aan de fracties van PS (hier)

februari 2017
Brief aan de Gemeenteraad van Utrecht
zie hier

19 december 2016 
Nieuwsbrief over
- De voortgang planstudie NRU;
- De volgende DROOM bijeenkomst op 30 januari 2017.
klik hier

1 december 2016
DROOM spreekt in tijdens raadsinformatieavond
Inspreektekst, zie hier

28 november 2016
- De voortgang planstudie;
- De uitkomsten van de DROOM bijeenkomst 23 november;
- De raadsinformatieavond van 1 december a.s., met de NRU op de agenda.
Klik hier

7 november 2016
Nieuwsbrief over:
- De voortgang planstudie en de gewijzigde aanpak door de projectgroep;
- De uitgangspunten voor het ontwerp van de NRU;
- De uitkomsten van de DROOM bijeenkomst 26 oktober. 
Klik hier

8 april 2016
Reactie op advies omtrent afkoppeling Moldaudreef
klik hier

2015

13 december 
Reactie op beoordelingskader afkoppeling Moldaudreef van 10 november 2015


Zaterdag 22 augustus
DROOM roept raad op geen graai uit het toch al krappe budget voor de NRU te doen
zie Brief


Donderdag 2 juli
Nieuwsbrief over 1e adviesgroep-bijeenkomst van 30 juni, klik hier

Woensdag 17 juni van 19.30 - 21.30 uur
Informatieavond van Gemeente Utrecht over NRU in de Stefanus op de Braziliëdreef 2 
(bushalte Amazonedreef bij winkelcentrum de Klop)

juni 2015
Nieuwsbrief over vervolg participatieproces, klik hier

2014

11 maart 2014
Informatieavond luchtkwaliteit NRU, 19.30 Stefanus, Braziliëdreef 2, lees hier

28 januari 2014
Raadsinformatieavond over NRU, lees hier onze bijdrage (DROOM) en hier de bijdrage van de fietsersbond

2013

10 oktober 2013
De gemeente heeft gereageerd op onze brief van 7 juni, klik hier

7 juni 2013
DROOM reageert op voorkeursvariant 21 mei, klik hier

5 april 2013
DROOM stuurt een brief aan de wethouder en raad, download hier

2012

15 december 2012

15 oktober 2012
Inspraakreacties:

10 oktober 2012
19.30, de boog, gambiadreef.
De NRU op een dijk dat willen we niet! Zie De NRU op een dijk! Dat willen we niet.


29 augustus 2012

De inspraakreactie van DROOM bij de Raadsinformatieavond is hier te downloaden


20 mei 2012

Openbare bijeenkomst Utrechtse Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid

 23 mei 2012 Stadhuis Utrecht (20.00- 22.00 uur)

Thema: Medische kennis over gezondheidsschade luchtkwaliteit
10 april 2012
Reacties bij tweede trechterstap
- NMO


22 Januari 2012
Onze reactie op het trechteringsdocument
 
De reactie van NMO op het trechteringsdocument
 
 
9 Januari 2012
Het concept

8 Januari 2012
Mixst-rapport iov Hollandse Waterlinie over NRU

6 Januari 2012
Verslag discussieavond eerste Inpassingsatelier  4 januari

2011

December 2011
Open brief van Frank Bruisma aan van Lunteren (gedeputeerde Provincie Utrecht) 

November 2011
Lees hier het verslag van de brede DROOM-bijeenkomst van 31 november

September 2011
Lees hier het verslag over de voorbereidingsinpassingsateliers ism NHW met thema's:
-bewoners
-natuur en recreatie
-ondernemers

23 januari 2019

Inspraakperiode bestemmingsplan NRU 

Vanaf 18 februari tot en met 27 februari kunt u het Bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER) inzien en reageren. Als u nu geen gebruik maakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, wordt uw inspraakreactie niet geaccepteerd in een latere fase van de planstudie Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). 


DROOM wil een zienswijze indienen en u kunt meedoen. Bij deze nodigt DROOM u uit voor de informatiebijeenkomst op: 

Datum: Dinsdag 12 februari

Tijd: 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.40 uur)

Plaats: Buurthuis De Boog (Gambiadreef 60)

 
Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de agenda.
 
Informatie over het Bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER) kunt u vinden via:
 • De webpagina www.utrecht.nl/nru waar links naar de plannen staan;
 • Het stadskantoor en het wijkbureau Overvecht waar de documenten ter inzage liggen;
 • De omgevingsmanager die op woensdagochtend 6, 13, 20 en 27 februari aanwezig is op het wijkbureau Overvecht en toelichting kan geven;
 • De informatiebijeenkomsten:
  • Donderdag 7 februari van 9.30-12.30 uur in de Jumbo op de Euterpedreef;
  • Donderdag 7 februari van 16.00-19.30 uur tegenover de Albert Heijn in het Shopping Center;
  • Maandag 11 februari van 17.30 – 21.00 uur in Zorgcentrum Rosendael (Indusdreef);
  • Woensdag 13 februari van 19.00 – 21.30 uur in Buurtcentrum De Dreef (Schooneggedreef).
 Zie verder het wijkbericht dat breed verspreid is in Overvecht. 

Wij zien u graag op 12 februari!


7 december 2018

MIRT 29 november 2018
5 miljoen extra van het Rijk

5 miljoen extra van het Rijk is nog niet genoeg voor een tweede onderdoorgang. Het Rijk heeft besloten 5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de NRU. Helaas is het amendement van GroenLinks in de Tweede Kamer niet aangenomen, anders was er genoeg geld geweest voor verdiepte onderdoorgangen bij de drie pleinen.

De kerngroep DROOM heeft vlak voor de besluitvorming e-mails gestuurd naar Tweede Kamerleden en nogmaals onder de aandacht gebracht dat de leefbaarheid langs de NRU niet beter wordt als er viaducten komen. Met de toegezegde 5 miljoen extra kan nog steeds niet een tweede plein met een verdiepte onderdoorgang worden uitgevoerd. Dit staat te lezen in de raadsbrief die naar de gemeenteraad is gestuurd.10 november 2018

 Vragen aan de minister
Vragen aan de minister

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 7 november hebben D66 en de ChristenUnie de minister gevraagd extra te investeren in de NRU, zodat ook de leefbaarheid verbeterd kan worden. De minister wil daarover in gesprek gaan bij het notaoverleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) op 29 november a.s.
3 november 2018

Geachte leden van de Tweede Kamer

Op maandag 5 november a.s. staat de begroting 2019 van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat geagendeerd voor de plenaire vergadering.
 
Graag willen wij de bijlage onder uw aandacht brengen waarin wij pleiten om extra geld beschikbaar te stellen voor de Noordelijke Randweg Utrecht, onderdeel van de Ring Utrecht, zodat het ministerie haar missie nakomt. Alleen met extra geld wordt niet alleen de bereikbaarheid en veiligheid verbeterd, maar ook de leefbaarheid.28 oktober 2018

NRU in de Gemeenteraad van donderdag 1 november 2018

Op donderdag 1 november a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Hier vindt u de agenda en naar verwachting zal het debat over de NRU starten omstreeks 20.45 uur. Wij roepen u op om naar de raadsvergadering te komen, zodat de raadsleden weten dat Overvecht geen viaducten wil. Dit hebben we ook in onze brief laten weten die we op 3 oktober naar de raadsleden hebben gestuurd. 
Let op: het stadhuis wordt gerenoveerd en daarom vinden de raadsvergaderingen plaats op de Varrolaan 100 in Rijnsweerd. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u via internet de raadsvergadering volgen.
 
Inmiddels heeft de minister in haar antwoord op Kamervragen laten weten geen extra geld beschikbaar te stellen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Gemeente en Provincie moeten zich inzetten om de middelen bij elkaar te krijgen voor een NRU met verdiepte onderdoorgangen bij de drie pleinen.
 
Niet alleen DROOM heeft een brief gestuurd naar de raadsleden. Ook de adviesgroep NRU (bestaande uit bewoners en belanghebbenden) en de Wijkraad Overvecht hebben aanvullend adviezen uitgebracht.

Donderdag 1 november 2018, ca. 20:45 uur
In de tijdelijke raadszaal op de Varrolaan 100 in Rijnsweerd
(let op, niet in het stadhuis dat wordt gerenoveerd).


2 oktober 2018 / 4 oktober 2018

Verbetering leefbaarheid?
Raadscommissie vergadering donderdag 4 oktober

Het is belangrijk dat er verdiepte onderdoorgangen komen bij de pleinen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Viaducten langs de wijk Overvecht geven meer geluidsoverlast en zijn een visuele barrière.
 
Aanstaande donderdagavond wordt er in een commissievergadering gediscussieerd over de NRU. Om duidelijk te maken dat Overvechters een goede inpassing belangrijk vinden, is het zinvol om ons te laten zien en daarbij aanwezig te zijn. Daarom roepen wij u op om als toehoorder aanwezig te zijn.
 
Onderwerp NRU is geagendeerd op:
Donderdag 4 oktober a.s. om 20:00 uur
In de tijdelijke raadszaal op de Varrolaan 100 in Rijnsweerd
(let op, niet in het stadhuis dat wordt gerenoveerd).
Zie agenda voor details

Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben wij een aanvullend advies aan de gemeenteraad gestuurd.

Na de commissievergadering zal de gemeenteraad in november een besluit nemen over de vervolgstappen.23 september 2018

Ontwerp NRU bij Overvecht (Gemeente Utrecht)
Vervolg op geen extra geld voor NRU en bijeenkomst op 1 oktober

De afgelopen weken heeft u kunnen vernemen dat de minister geen extra geld beschikbaar stelt voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Inmiddels zijn daarover Kamervragen gesteld.
 
De gemeenteraad heeft besloten om op 20 september een technische raadsinformatiebijeenkomst te organiseren over het Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp van de NRU. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid was om in te spreken. U kunt de documenten en de presentatie hier vinden.
 
Aansluitend heeft de kerngroep DROOM samen met enkele adviesgroepleden een werkbezoek georganiseerd voor de raadsleden. Op locatie hebben wij aangegeven wat de impact is van viaducten en waarom de verdiepte onderdoorgangen beter zijn. Wij zijn geschrokken van de laatste informatie over geluid en dat er geluidsschermen nodig zijn over het gehele traject langs de wijk. In de bijlagen ziet u een flyer (Viaducten slecht voor Overvecht) en aanvullende informatie (Raadsleden wist u dat ...) die wij hebben gemaakt voor de raadsleden.
 
Graag willen wij ook met u de laatste informatie delen. U bent van harte uitgenodigd op:
Maandag 1 oktober, 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) (Agenda)
Buurthuis De Boog (Gambiadreef 60)
7 september 2018

Geen extra geld voor NRU
Geen extra geld voor NRU. Bijeenkomst op 1 oktober

De minister geeft geen extra geld voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Berichtgeving hierover vindt u in het nieuws van RTV Utrecht en in ‘Utrecht is wakker’ was hierover een interview (tussen minuut 8.30 en 14.35 min). In het AD is te lezen dat de strijd nog niet wordt opgegeven.

Eind 2017 was er inspraak mogelijk op het Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp van de NRU. Inmiddels ligt het aangepast document bij de gemeenteraad en in november zal daarover een besluit vallen. U kunt het document en de reactienota op de inspraak hier vinden.

DROOM beraadt zich op vervolgstappen. Reserveer alvast maandagavond 1 oktober. Dan informeren wij u over de laatste stand van zaken en gaan met u in gesprek over de vervolgstappen.
2 september 2018
Reactienota Inspraak Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Noordelijke Randweg Utrecht

Reactienota Inspraak Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp "Noordelijke Randweg Utrecht"

Van 3 november tot 14 december 2017 konden zienswijzen op het Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp voor de NRU (IPvE/FO) worden ingediend. In de reactienota Inspraak Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vindt u de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de 140 inspraakreacties op de plannen voor de vernieuwing van de NRU.

12 december 2017
Reactie DROOM op Integraal Programma van eisen opgestuurd aan de gemeente

Vandaag is de reactie van DROOM op het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opgestuurd aan de gemeente.
5 december 2017

Petitie voor ondergrondse kruisingen Overvecht overhandigd in Den Haag
(bron: RTV Utrecht, foto: RTV Utrecht / Lisanne Rutgers)


Bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht willen zestig miljoen van het nieuwe kabinet voor ondergrondse kruisingen in de wijk. Er zijn namelijk drie grote kruisingen rondom Overvecht en omwonenden willen dat die ondergronds worden aangelegd. Omdat er maar geld is voor één, hebben ze Haagse politici vandaag een petitie aangeboden. 


Lees het hele artikel op: rtvutrecht.nl1 december 2017

Bewoners Overvecht gaan petitie aan minister overhandigen voor meer geld NRU

DROOM, belangengroep De Randweg Overvecht Op Maat, overhandigt op 5 december een petitie aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. In de petitie dringen bewoners aan op meer geld voor de verdieping van de Noordelijke Randweg Utrecht, de NRU.

Zie website van DUIC voor het hele artikel

Lees hier het hele persbericht
14 november 2017Voor de doorstroming wordt de Noordelijke Randweg Utrecht ( NRU) opgewaardeerd. Alleen een verdiepte NRU kan de verkeersoverlast beperken. Daar is meer geld voor nodig. Gemeente en Provincie hebben al extra geld toegezegd. Wij roepen het Rijk op om ook extra bij te dragen. 

We hebben een petitie gestart om het Rijk op te roepen om ook boter bij de vis te doen en meer geld beschikbaar te stellen om de NRU te verdiepen. Klik hier om de petitie te tekenen.


9 november 2017

 

Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp
Tot en met 14 december kunt u reageren op het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de NRU. Zie: www.utrecht.nl/nru

 

Wij hebben een modelbrief gemaakt die u kunt gebruiken. Pas deze aan en vul deze aan.

 

Inmiddels is er door de Gemeente Utrecht in het voorjaar 19 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de NRU. De Provincie Utrecht heeft daar op 6 november 9 miljoen aan toegevoegd. Dat is nog steeds niet genoeg om de NRU bij de drie pleinen te verdiepen, laat staan de hele NRU langs de wijk Overvecht.

 

Wij willen daarom het Rijk aansporen extra te investeren voor de NRU zodat de opwaardering van de NRO ook een verbetering van de leefomgeving wordt.

 

Wilt u onze nieuwsbrieven ontvangen en op de hoogte blijven, stuur dan een mail naar droomutrecht@gmail.com