Privacy statement

DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is de werkgroep van het Bewonersplatform Overvecht die zich inzet voor een verbetering van het gebied rondom de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

Het Bewonersplatform Overvecht is een bundeling van actieve en betrokken bewoners in de wijk Overvecht. Het Bewonersplatform Overvecht is als stichting ingeschreven bij de KvK onder nummer 30201583.

DROOM heeft ervoor gekozen als werkgroep van het Bewonersplatform Overvecht te opereren omdat daarmee de zienswijzen en inspraken juridisch vallen onder de stichting van het Bewonersplatform Overvecht.

Verzamelde persoonsgegevens

DROOM heeft een adreslijst en een mailinglijst. Op deze lijsten staan contactpersonen die zelf hebben aangegeven informatie van DROOM te willen ontvangen en daartoe hun contactinformatie hebben verstrekt. De minimale gegevens omvatten alleen naam en e-mailadres en de maximale gegevens omvatten daarnaast ook adres en soms telefoonnummer(s).

Bij de DROOM informatiebijeenkomsten vragen we je de presentielijst in te vullen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal aanwezigen en of daarmee een goede spreiding van het gebied rondom de NRU is verkregen. Dit laatste kan alleen als wij ook weten waar de aanwezigen wonen (in de straat of in het wijkje). De aanwezigen die voor het eerst aanwezig zijn, kunnen hun e-mailadres opgeven en aangeven dat ze daarmee in het mailbestand van DROOM komen.

DROOM gebruikt de e-mailadressen voor:

· Het verzenden van nieuwsbrieven DROOM

· Het verzenden van uitnodigingen DROOM bijeenkomsten

· Het informeren over verwante zaken die relevant zijn in het kader van de omgeving NRU.

De informatie wordt via BCC per e-mail verstuurd vanuit het DROOM account.

Waar geïnteresseerden hun adres en telefoonnummer(s) hebben verstrekt, biedt het de mogelijkheid om gebiedsgerichte informatie te verstrekken en/of persoonlijk contact op te nemen in het geval dat er zaken spelen in het betreffende woongebied.

Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan DROOM hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment opvragen. Wij geven dan de informatie die wij van je hebben. Via een mail naar het DROOM account kun je altijd aangeven dat je de informatie van DROOM niet meer wenst te ontvangen. Je wordt dan verwijderd uit de adreslijst en maillijst.

Beveiliging

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor 2 tot 3 personen van de kerngroep DROOM. Ze worden in een omgeving bewaard die alleen toegankelijk is met een wachtwoord.

Bewaartermijn

Zolang DROOM actief is bij de planstudie NRU en je de informatie wilt ontvangen, blijven je gegevens bewaard. Na het beëindigen van DROOM zullen de gegevens worden verwijderd, tenzij je aangeeft dat je betrokken wilt blijven bij een vervolg en daarover informatie wilt ontvangen.

Delen met anderen

De persoonsgegevens zijn gescheiden van de verzamelde persoonsgegevens van het Bewonersplatform Overvecht.

DROOM zal zonder je toestemming de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere instanties of belangengroepen of het bewonersplatform.

Wijzigingen

De Privacy Statement wordt gepubliceerd op de website van DROOM (www.droomutrecht.nl). Over wijzigingen van het statement zullen wij je informeren.

Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kunt daarvoor een schriftelijke verzoek sturen aan: droomutrecht@gmail.com

Versie: juli 2018