Wie of wat is DROOM?

De Randweg Overvecht Op Maat

DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is een groep actieve bewoners die zich inzet voor een goede inpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De NRU bestaat uit de Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en Einthovendreef. Deze wegen lopen langs de wijk Overvecht in Utrecht Noord. Aan de andere kant ligt het recreatiegebied Noorderpark.

Participatie

DROOM heeft zich eerst ingezet om tijdens de ontwerpfase al te kunnen meedenken en meekijken. Dit heeft geresulteerd in deelname in een participatietraject voor het ontwerp van de weg. De participatiegroep van circa 28 mensen en belanghebbenden doen mee met de inpassingsateliers van de gemeente Utrecht. Uiteindelijk moet dit resulteren in een ontwerp waar bewoners zich ook in kunnen vinden.

Speerpunt

DROOM doet zelf ook mee in het participatietraject en kijkt niet alleen gebiedsgericht, maar vooral naar het gehele traject. De speerpunten zijn:

  • Leefbaarheid, dat tot uiting moet komen in een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en een betere oversteekbaarheid tussen Overvecht aan de ene kant en de Gageldijk en het Noorderpark aan de andere kant van de weg. Die oversteekbaarheid geldt voor zowel mens als dieren. De ‘groene’ en ‘blauwe’ (water) verbindingen bieden mogelijkheden om het Noorderpark bereikbaar te maken.
  • Transparant proces, dat tot uiting moet komen in een helder traject, met onderbouwing voor aanpak en keuzes. Het moet duidelijk zijn wat met de inbreng van participanten wordt gedaan.

Ontstaan

DROOM is een werkgroep van het Bewonersplatform Overvecht. Binnen dit platform volgden enkele bewoners van de werkgroep verkeer al jaren de planstudies van de NRU. Omdat de NRU zo specifiek is en omdat het een afgebakend traject is, is een aparte werkgroep ingericht.

DROOM is ontstaan na de presentatie van Rijkswaterstaat, waarin zij het voorkeursalternatief voor de Ring rondom Utrecht presenteerden. Onderdeel van dit voorkeursalternatief is de opwaardering van het stedelijk deel van de Noordelijke Randweg Utrecht tot een autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Dit deel van de verbindingsroute tussen de A2 en A27 moet een volwaardig onderdeel van de Ring Utrecht worden. De gemeente Utrecht en provincie Utrecht voeren dit deel van de planstudie uit.

Meer informatie

Meer weten over de NRU? Lees verder bij de gemeente Utrecht.

Meer weten over DROOM? Stuur een mailtje of kom langs op een van onze brede DROOM-bijeenkomsten

Geïnformeerd blijven via onze Nieuwsbrief? Stuur een mail om je aan te melden

Privacy statement: Zie privacy statement DROOM Utrecht