Vandringsleder och skidspår

Det finns en del olika markerade vandringsleder i skogen utanför byn.

Gula slinga ca 2 km - Den följer Ängerån upp, förbi bäverdammen vidare upp till en träbro över ån och upp till ett vindskydd vid Ängerfjärden som kvällssolen brukar värma. På återvägen kan man gå på andra sidan ån genom skogen.

Orange slinga ca 3 km - Tillika skidspår om vintern tillåter. Den startar vid utkikstornets parkering och passerar vindskyddet uppe på berget. Vintertid används den för att dra skidspår.

Röd slinga ca 5,5km - En bra promenad för den som orkar, det blir en liten avstickare om man vill pausa i vindskyddet på orangea slingan.

Blå slingan ca 0,8 km - En delvis spångad genväg från Österstrand till Norrbyn vid färjeläget.

Ett antal väl upptrampade stigar som är grönmarkerade på kartan, de har dock inga markeringar i naturen.

Ett till skidspår i Norrbyn

Nu finns det ett till skidspår att åka på. Torbjörn Ros har dragit "spårkallen" runt och erbjuder fler att åka där. Hela slingan är 11,2 km lång men om inte tar den övre slingan är det 7,7 km. Senast prepparerat söndag 14 mars.