Horgászrend

Lisztes, Sárgás, Görbe - 2016. évi horgászrendje

Víztérkód: 06-007

A halgazdálkodás és a halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvényben, és végrehajtási rendeleteiben, valamint az országos horgászrendben foglaltakon túl, a vízterületen és partján az alábbiak betartása kötelező.

A területi horgász engedély csak a rajta feltüntetett évre kiállított állami horgászjeggyel, fogási naplóval, tagsági bélyeggel érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkező részére állítható ki. A mellékletéül kiadott helyi horgászrenddel a benne foglaltak szerint, személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal együtt az állami horgászjegy éves érvényességi idejéig jogosít horgászatra.

Tilalmak:

- Tilos horgászni versenyek rendezése idején, telepítést követően, illetve egyéb okokból, elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején.

- Tilos bekerített területről horgászni, amennyiben nincs biztosítva a szabad bejárás.

- Tilos szemetes helyen horgászni, a cigaretta csikket szétdobálni! A horgászhelyet, annak körzetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó szemtelt volna.

- Tilos a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni.

-Az egyesület által sorszámmal ellátott horgászhelyekre a mólóra vonatkozó szabályok vonatkoznak

- Tilos a felszerelést, csalizott horgot (csónakkal, úszva, gumiruhában,...) behordani, tilos a távirányítású etetőcsónak használata (kivéve jelölt bojlis helyek)!

- Tilos a megfogott, megtartott halat eladni a vízterületen elajándékozni, átadni!

- Tilos a vízparton halat tisztítani!

Általános szabályok:

• Felnőtt horgász által megtartható a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból

- naponta 3 db, melyből 2 db lehet egy fajhoz tartozó,

- hetente egy fajból 7 db,

- évente összesen 100 db, melyből 40 db lehet egy fajhoz tartozó.

• Kedvezményezett horgász által megtartható a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból

- naponta 1 db,

- hetente egy fajból 4 db,

- évente összesen 50 db, melyből 20 db lehet egy fajhoz tartozó.

• Keszegfélékből és kárászból felnőtt és kedvezményezett 5 kg-ot tarthat meg naponta.

. Legnagyobb megtartható ponty súlya 6 kg-ot nem haladhatja meg.

• A megengedett éves halmennyiség megtartása után új engedély csak az első területi jegy váltásának helyén, vagy a szövetség irodájában (Szeged Bocskai u. 2.,) és a halőröknél váltható.

• Napijegy érvényességi ideje a váltás időpontjától 24 órás hatályú.

. Napijegy csak az azon egyértelműen megjelölt bögére érvényes.

• Egy napijeggyel egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.

• Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a vízterületen csak napi jegyet válthat, annak birtokában egy készséggel horgászhat és a kedvezményezett horgászok részére naponta megengedett halmennyiséget tarthatja meg.

• A ponty mérete 30cm, az amuré 40cm – de csak az esetben tartható meg, ha elérte az 1 kg-os súlyt. A süllő legkisebb megtartható mérete 35 cm.

• Kötelező felszerelési tárgy egy 10 kg-ig mérő digitális mérleg.

• A megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső hal és amur mért súlyát kifogásukat követően azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén tizedes pontossággal köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába beírni. A naplóba bejegyzett darabszám korlátozással védett halat a területi jegy táblázatában is rögzíteni kell.

• A bejegyzés csak maradandó tintával, hagyományos golyóstollal történhet.

• A meg nem tartott halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe.

• Gyermek horgász felnőtt felügyelete mellett, egy úszós készséggel horgászhat, keszegfélékből és kárászból 3 kg-ot tarthat meg naponta.

• Kedvezményezett jegy váltására jogosult a horgászvizsgával rendelkező, de 18. életévét be nem töltött horgász, illetőleg ha igényli a horgász házastárs, vagy 70 év feletti horgász. A kedvezményezett egy készséget használhat.

• Állatvédelmi okok miatt nemes halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. Szájbilincsen csak ragadozó halak tarthatók. Tilos a békéshalak felbilincselése és kipányvázása! Megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni. A megtartott halakat a horgász köteles horgász állásán a vízben tartani. Békés halak élve tartásához kötelező a haltartó szák használata. A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott.

• Naplemente után biztonsági okokból kötelező a horgászhelyet jól láthatóan folyamatos fehér fénnyel kivilágítani (a kapásjelzőn, úszón elhelyezett világító patron, vagy fejlámpa önmagában nem elegendő).

• Csónakot vízre bocsátani csak a Lisztesen szabad. Csak névtáblával ellátva, a csónak engedély kiváltása után, az abban szereplő kikötési helyen tárolható. Csónakból és partról csak egymás zavarása nélkül szabad horgászni.

. Csónakos horgászat eltérő horgászrendjét a „ Csónakhasználati engedély „ tartalmazza

• Robbanómotorral maghajtott vízi jármű csak szolgálati céllal használható.

• A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.

• A fenti rendelkezések megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül. A horgászrend ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre és a következő öt évre is kizárják magukat a HECsMSz vizein való horgászatból.

• A HECsMSz fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a helyi horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján (www.horgazscsmszov.hu) és/vagy helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tesz közzé.

• A HECsMSz-t a kezelésében lévő vízterületen horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve - aláírásával igazoltan - kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során esetenként róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön:

Érvényes 2016. január 1-től.

HECsMSz ……………………………………………

jegyváltó