Terapia pedagogicznaAdresatami  zajęć są dzieci mające przede wszystkim trudności z nabywaniem kompetencji językowych w zakresie języka polskiego lub/i borykające się z trudnościami w obszarze matematyki. Zazwyczaj uczniowie ci w szkole mają wskazania do uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. W przebiegu realizowanej terapii pedagogicznej wykorzystywane są elementy m.in. takich metod jak: Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metoda osiemnastu struktur wyrazowych Ewy Kujawy, Marii Kurzyny, Metoda Barbary Zakrzewskiej, Metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Realizowane zadania mają charakter zróżnicowany, aktywizują dziecko na wielu płaszczyznach. Pozwalają wskazać na mocne strony uczestnika i z ich wykorzystaniem wzmacniać obszary deficytowe.