MUZYKOTERAPIA,  

czyli

 wykorzystanie muzyki i jej elementów w celach terapeutycznych

Wspomaganie rozwoju

dzieci i młodzieży

nieharmonijnie

rozwijających się, m.in.

z spektrum autyzmu,

z trudnościami

w nauce oraz

problemami

emocjonalnymi

Wspieranie w rozwoju

dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnością

intelektualną, z

problemami w zakresie

komunikacji, rozwoju

poznawczego oraz

doświadczania własnej

sprawczości

Dla młodzieży i dorosłych

poszukujących relaksu oraz

samopoznania poprzez

doświadczenie

wielopłaszczyznowego

wpływu muzyki na

psychofizyczne

funkcjonowanie każdego z nas