O sobie


dr Ewa Woźniczka - pedagog specjalny, muzykoterapeuta

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna (specjalizacja: surdopedagogika i oligofrenopedagogika) oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku muzykoterapia. Obroniłam pracę doktorską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Swoje wykształcenie doskonalę uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i kursach związanych z edukacją i terapią. Jestem członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.


Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach oświatowych oraz pracując na uczelniach wyższych. Ponadto prowadziłam cykle zajęć muzykoterapeutycznych dla osób dorosłych, jak również dzieci. Systematycznie realizuję zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży.


Zajmuję się:

§  indywidualną terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

§  prowadzeniem indywidualnych sesji muzykoterapeutycznych dla dzieci oraz osób dorosłych  (m.in. treningi relaksacyjne, wizualizacja, zajęcia w oparciu o indywidualny, autorski program)

§  prowadzeniem grupowych zajęć muzykoterapeutycznych dla dzieci i dorosłych

§  prowadzeniem zajęć rozwijających kompetencje poznawcze

§  nauką gry na gitarze – klasyka, akompaniament