TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH,

czyli

„umysłowa gimnastyka”

Dla dzieci w celu

doskonalenia posiadanych

umiejętności poznawczych

z wykorzystaniem

mocnych stron dziecka i

wzmacnianiem

pozostałych funkcji

biorących udział w

procesie uczenia się

Dla młodzieży w celu

doskonalenia umiejętności

organizacji procesu

uczenia się,

rozpoznawania swoich

potencjałów, jak również

dla efektywnego ćwiczenia

funkcji poznawczych

Dla osób dorosłych w

procesie rehabilitacji po

przebytych chorobach np.:

neurologicznych, a także

jako forma utrzymywania

sprawności poznawczej

dla seniorów