Noul Cod civil

Cartea a II-a. Despre familie.

Art. 258-534

Comentarii, explicații și jurisprudență

The New Civil Code. 2nd Book - About family - Articles 258-534. Commentaries, explanations and case-law

Descriere: Lucrarea supusă atenției dumneavoastră reprezintă o explicație teoretică amănunțită a textelor Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată), Cartea a II-a „Despre familie” (art. 258-534), fiind fructificate lucrările doctrinare, practica judiciară și legislația apărute până la data de 01 ianuarie 2016. Explicațiile teoretice aferente fiecărui articol au fost dublate de evocarea numeroaselor decizii de speță și de unele reflecții personale, autorii încercând să valorifice și experiența acumulată ca practicieni ai dreptului. Analiza critică a unor materiale studiate a îngăduit autorilor să-și fundamenteze temeinic concluziile și să identifice aspecte noi, originale, menite să faciliteze interpretarea și aplicarea dispozițiilor Noului Cod civil, iar acolo unde a fost cazul, au fost formulate și propuneri de lege ferenda.

De asemenea, înainte de a analiza în profunzime fiecare articol aferent Cărții a II-a „Despre familie” din Noul Cod civil, pentru a se putea observa, încă din primele rânduri, asemănările și/sau diferențele, autorii fac trimiteri atât la vechea legiuire, cât și la legislația conexă. Lucrarea este utilă celor care doresc să aprofundeze această parte a Noului Cod civil (studenți, masteranzi, doctoranzi), dar se vrea un instrument util și pentru teoreticienii și practicienii dreptului civil, respectiv ai dreptului familiei.

La redactarea celor peste 800 de pagini ale lucrării, în cele aproximativ 1400 de note de subsol, au fost citate peste 570 de lucrări, respectiv: tratate, cursuri, monografii, studii, articole, note, dicționare, comentarii de practică judiciară.

Autori: Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche

Editura: Universul Juridic, București

Colecție: Coduri comentate

Dată apariție: 05 februarie 2016

Nr. pagini: 880 p. (format Academic)

Cuprins / Răsfoiește