Cărți publicate

Legislația familiei adnotată, Ed. Universul Juridic, București, 2018

Ghid privind procedura adopției, Ed. Universul Juridic, București, 2017

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției. Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, București, 2016

Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie (art. 258-534). Comentarii, explicații și jurisprudență, Editura Universul Juridic, București, 2016

Dicţionar de dreptul familiei cu termenii şi expresiile juridice traduse în franceză, italiană şi spaniolă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, ediţia a III-a revăzută şi actualizată potrivit Noului Cod civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

Protectia copilului, Ed. Karuna, Bistrita, 2008

Incheierea, desfiintarea, incetarea si desfacerea casatoriei, Ed. Karuna, Bistrita, 2008