Articole / studii

I. Articole și studii publicate în reviste de specialitate - în țară și străinătate

1. Bogdan Dumitru Moloman, Considerații critice referitoare la compensația obligației de întreținere, în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 2/2022, pp. 78-106.

2. Bogdan Dumitru Moloman, Aspecte privind evoluția autorității părintești. (I) Noțiune și principii, în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 1/2022, pp. 240-294.

3.Bogdan Dumitru Moloman, Notă (explicativă) la dec. nr. 708/A/2021 a Tribunalului Maramureș, secția I civilă (Instituirea curatelei speciale în vederea acceptării unei succesiuni de către un alienat mintal. Competentă), în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 1/2022, pp. 486-490.

4. Bogdan Dumitru Moloman, Despre scindarea autorității părintești și „motivele temeinice” care justifică măsura. O scurtă analiză, în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 2/2021, pp. 315-361.

4. Bogdan Dumitru Moloman, Succinte aspecte privind rolul și importanța anchetei (psiho)sociale efectuate de autoritatea tutelară, în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 1/2021, pp. 293-324.

6. Bogdan Dumitru Moloman, Pot fi virusate și puse în carantină relațiile de familie? Despre obligații și drepturi familiale în vremuri pandemice, în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 2/2020, pp. 185-221.

7. Bogdan Dumitru Moloman, Partaj bunuri comune. Lichidare regim matrimonial. Prezumția relativă de comunitate. Contribuții diferite la dobândirea bunurilor (comentariu critic la sent. civ. nr. 537/2002 a Jud. Bistrița), în „ACTA Universitatis Lucian Blaga - Iurisprudentia” nr. 1/2020, pp.125-128.

8. Bogdan Dumitru Moloman, Rolul și funcțiile autorității tutelare în protejarea persoanelor vulnerabile. Simplu apendice al organelor judiciare sau instituție cu rol propriu?, în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 1-2/2019, pp. 305-328.

9. Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Considerații privind divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau notarială, în „Revista Transilvană de Științe Administrative” nr. 1(44)/2019, pp. 51-65.

10. Bogdan Dumitru Moloman, Consimțământul - actor important în procedura adopției, în „Revista Română de Drept Privat” nr. 3/2018, pp. 237-256;

11. Bogdan Dumitru Moloman, Discuții privind încuviințarea adopției în actuala reglementare, în „ACTA Universitatis Lucian Blaga - Iurisprudentia” nr. 2/2017, pp. 112-130;

12. Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 4/2017, pp. 165-175;

13. Bogdan Dumitru Moloman, Stabilirea exercitării autorități părintești. Interesul superior al minorului (Notă explicativă la Sentința civilă nr. 6310 din 22 septembrie 2015 a Judecătoriei Bistriţa), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 5/2016, pp. 13-16;

14. Lazăr-Ciprian Ureche, Bogdan Dumitru Moloman, Concediul de acomodare, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 4/2016, pp. 151-163;

15. Bogdan Dumitru Moloman, Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă (Comentariu critic la Sentința civilă nr. 8627 din 14 decembrie 2015 a Judecătoriei Bistriţa), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 3/2016, pp. 19-27;

16. Lazăr-Ciprian Ureche, Bogdan Dumitru Moloman, Desfacerea căsătoriei. Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinți. Motive temeinice (Comentariu critic la Decizia civilă nr. 150/A din 29 septembrie 2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 2/2016, pp. 13-27, http://www.ujmag.ro/reviste/revista-romana-de-jurisprudenta-nr-2-2016

17. Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Autoritatea părintească, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 1/2016 (articolul poate fi lecturat și on-line pe site-ul oficial al revistei: https://studia.law.ubbcluj.ro/pdfs/1488470013-04Moloman_52_85.pdf);

18. Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Problematica aplicării deficitare a actelor normative recente privind majorarea salariilor angajaților din cadrul administrației publice locale ce îndeplinesc atribuții de asistență socială, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 1/2016;

19. Bogdan Dumitru Moloman, Observații în legătură cu clauza de preciput în statornicirea Codului civil, în „Dreptul” nr. 3/2016, pp. 85-95;

20. Bogdan Dumitru Moloman, Discuții privind convenția matrimonială în reglementarea actualului Cod civil, în „Dreptul” nr. 2/2016, pp. 56-76;

21. Bogdan Dumitru Moloman, Consideration regarding of the marriage gay, în „Journal of Law and Social Sciences (Jurnalul de Drept și Științe Sociale)” nr. 2/2015, Ed. Lumen, Iași, pp. 11-29, https://www.academia.edu/23704481/Journal_of_Law_and_Social_Sciences_nr._2_2015.

22. Lazăr-Ciprian Ureche, Bogdan Dumitru Moloman, Succinte considerații cu referire la obligația de întreținere în actuala statornicire a Codului civil, în „Dreptul” nr. 9/2015, pp. 111-128;

23. Lazăr-Ciprian Ureche, Bogdan Dumitru Moloman, Radiografie asupra instituţiei logodnei în reglementarea Noului Cod civil, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 3/2015, pp. 179-192;

24. Bogdan Dumitru Moloman, Infracţiunea de act sexual cu un minor în reglementarea noului Cod penal, în „Pandectele Române” nr. 4/2015 , pp. 52-72

25. Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Scurte consideraţiuni privind dreptul la despăgubiri în caz de divorţ, potrivit art. 388 NCC (Brief considerations regarding the right to redress in the event of divorce, according to art. 388 NCC), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 6/2014, pp. 185-192;

26. Bogdan Dumitru Moloman, Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului în reglementarea Noului Cod penal, în „Pandectele Române” nr. 11/2014, pp. 41-55

27. Bogdan Dumitru Moloman, Infracţiunea de abandon de familie. Disecţia prevederilor art. 378 NCP, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 5/2014, pp. 164-186;

28. Bogdan Dumitru Moloman, Consideraţii privind competenţa Autorităţii Tutelare sub auspiciile noilor reglementari legale, în „Pandectele Române” nr. 7/2014, pp. 59-78

29. Bogdan Dumitru Moloman, Consideraţii referitoare la infracţiunea privind împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu în reglementarea noului Cod penal, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 3/2014, pp. 177-186;

30. Bogdan Dumitru Moloman, Aspecte referitoare la răspunderea penală a minorului în noul Cod penal, în „Caiete de drept penal” nr. 1/2014, pp. 101-117;

31. Lazăr-Ciprian Ureche, Bogdan Dumitru Moloman, Analiza dispoziţiilor alin. (2) al art. 150 NCC. Problematica instituirii curatelei în situaţia inexistenţei contrarietăţii de interese între minor şi reprezentantul său legal, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 2/2014, pp. 206-215;

32. Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Despre o nouă contradicţie a dreptului. Problematica numirii tutorelui în procedura punerii sub interdicţie în lumina noului Cod civil şi a noului Cod de procedură civilă, în „Pandectele Române” nr. 3/2014, pp. 119-127.

33. Bogdan Dumitru Moloman, Încetare tutelă. Descărcare generală de gestiune a tutorelui (Notă explicativă la Sentinţa civilă nr. 7443 din 24 septembrie 2013 a Judecătoriei Bistriţa), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 1/2014, pp. 53-55;

34. Bogdan Dumitru Moloman, Tutelă. Interzis judecătoresc. Descărcare de gestiune (Comentariu la Sentinţa civilă nr. 4436 din 28 mai 2013 a Judecătoriei Bistriţa), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 1/2014, pp. 50-53;

35. Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Prestaţia compensatorie – sprijin acordat soţului inocent şi vulnerabil urmare a divorţului (Compensatory benefit - Support granted to the innocent and vulnerable spouse following divorce), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 6/2013, pp. 168-176;

36. Bogdan Dumitru Moloman, Infracţiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 5/2013, pp. 163-172;

37. Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Ancheta psihosocială a autorităţii tutelare – personaj special în distribuţia cauzelor aflate perolul instanţei de tutelă. Act admninistrativ sau simplu mijloc de probă?, „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 3/2013, pp. 150-157;

38. Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Implicaţii ale continuării acţiunii de divorţ de către moştenitorii soţului reclamant decedat. Inadvertenţe între dispoziţiile de drept material şi cele de drept procedural, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 2/2013, pp. 193-200;

39. Bogdan Dumitru Moloman, Capacitate de exerciţiu pierdută în totalitate. Punerea sub interdicţie a persoanei majore. Numirea curatorului special şi a tutorelui este de competenţa instanţei de tutelă. Rolul autorităţii tutelare (Comentariu explicativ la Sentinţa civilă nr. 11937 din 07 decembrie 2012 a Judecătoriei Bistriţa), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 1/2013, pp. 42-49;

40. Bogdan Dumitru Moloman, Căsătorie. Alienat sau debil mintal. Nulitate (Comentariu explicativ la Sentinţa civilă nr. 3573 din 28 decembrie 2011 a Judecătoriei Năsăud), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 5/2012, pp. 43-51;

41. Gabriela Cristina Frenţiu, Bogdan Dumitru Moloman, Los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley rumana para contraer matrimonio, în „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil” nr. 28/2010, pp. 51-78, Guayaquil, Ecuador. Articol disponibil şi on-line la adresa web: http://www.revistajuridicaonline.com/edicion-28/

42. Bogdan Dumitru Moloman, Consideraciones sobre el matrimonio religioso en Rumanía, în „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” nr. 19/Enero 2009 (RI §407322), pp. 1-18, Madrid, Spania, ISSN 1696-9669 http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2&numero=19

II. Studii publicate în volume naționale

1.Bogdan Dumitru Moloman, Acțiunile privind filiația - restabilirea adevărului într-un infern al minciunilor, în D.A. Popescu, S. Golub (eds.), O familie pentru Europa, o Europă a familiilor? Studia Emese Florian Dedicata, Ed. Hamangiu, București, 2022, pp. 576-603.

III. Studii publicate în volume internaționale

1.Bogdan Dumitru Moloman, Aspectos sobre multiparentalidad en el derecho rumano. Ejercicio de la autoridad parental en manos de varias personas, în Leonadro B. Perez Gallardo, María del Mar Heras Hernández (coord.), Propuestas para un nuevo derecho de filiacion: la multiparentalidad, Ed. Olejnik, Santiago de Chile, Chile, 2022, în curs de publicare.

2.Bogdan Dumitru Moloman, Derecho de relación entre los hijos y el progenitor no custodio en Rumanía en tiempo de la pandemia de COVID-19, în Doris Ghilardi, Tecnologias, Famílias e Vulnerabilidades. Novos olhares no Brasil e no Exterior, Ed. Habitus, Florianópolis (Brasil), 2021; (2da ed., Ed. Habitus, Florianópolis) (Brasil), 2022, pp. 281-308.

IV. Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale cu editori, ISBN

1. Bogdan Dumitru Moloman, Reglementarea infracţiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale în Noul Cod penal român, în I. Vasiu, F. Streteanu (eds.), The Rule of Law in the Digital Era, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2015, pp. 245-251 (ISBN 978-606-561-125-2).

2. Bogdan Dumitru Moloman, Evoluţia incriminării incestului în dreptul românesc, în I. Vasiu, F. Streteanu (eds.), Crimes, Criminals and the New Criminal Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response. In Honorem Professor George Antoniu (The International Criminal Law Conference, Cluj-Napoca, 27-29 March 2014), Editura Accent, Cluj-Napoca, 2014, pp. 196-209 (ISBN 978-606-561-101-6).


Indexări ale revistelor:

* Revista Pandectele Române – acreditată CNCSIS, editată sub egida Acedemiei Române şi indexată BDI - Heinonline, EBSCO, ProQuest

** Revista Română de Jurisprudenţă – indexată BDI - EBSCO, Pro Quest

*** Dreptul – indexată BDI - EBSCO, SSRN, Pro Quest

**** Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Iurisprudentia – indexată BDI - EBSCO, CEEOL, HeinOnline, IBSS

***** Caiete de Drept Penal – indexată BDI - EBSCO, CEEOL, SSRN, Heinonline - (Revista Catedrei de Ştiinţe Penale a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca)

****** Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado – indexată LATINDEX (Índice Latinoamericano de Publicaciones Científicas Seriadas), ISOC etc.