Citări ale lucrărilor publicate

Sunt citat (atât cât am reuşit să am acces la diferite informaţii) sau menţionat la bibliografie în lucrările de specialitate din ţară de distinşi profesori şi autori astfel:


I. Lucrarea Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008 a fost citată în următoarele lucrări:

-Nadia Cerasela DARIESCU, Regulation of the main principles that govern the family relationships according to the stipulations in the Family Code and the new Civil Code, Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională,Year 2, No 4, August, 2010, Ed.Lumen, Iași, p. 81.

-Nadia Cerasela ANIŢEI (DARIESCU), Considerations regarding the absence of impediments to the contracting of marriage according to the stipulations in the Family Code and Civil Code, în Logos - Universalitate - Mentalitate - Educaţie - Noutate: Conferinţă internaţională 2011, vol. II – Secţiunea Drept, Ed. Lumen, Iaşi, 2011, p. 26.

-Nadia Cerasela ANIŢEI (DARIESCU), The regulation of the institution of matrimonial engagement in the new romanian Civil Code, în Journal Of Legal Studies, Year VI, No.1-2/2011, „Petre Andrei” University from Iaşi, Faculty of Law, p. 110, 114.

-Nadia Cerasela ANIŢEI, General Considerations on Personal Relations between spouses under the Provisions of the New Civil Code, Postmodern Openings, Year 2, Vol.7, September, 2011, p. 14.

-Nadia Cerasela ANIŢEI, Dreptul familiei, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 4, 18, 23, 34, 36, 38, 68, 108, 120.

-Nadia Cerasela ANIŢEI, Convenţia matrimonială potrivit noului Codcivil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 41.

-Nadia Cerasela ANIŢEI, Regimurile matrimoniale potrivit noului Codcivil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 14.

-Nadia Cesarela ANIŢEI, Primary Qualification of the General Effects of Marriage Notion, în Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2012, Volume 3, Issue 4, December, p. 8.

-Nadia Cesarela ANIŢEI, The effects of matrimonial agreement, în International Conference „Exploration, Education and progress in the third millennium” – Galaţi, 20-21 of April 2012, Year IV, No.4, Vol. I – 2012, Galati University Press, p. 16.

-Nadia Cerasela ANIŢEI, The law governing the conditions of validity of marriage agreement, Conference Paper - Supplement of „Valahia” University Law Study, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2013, p. 87.

-Nadia Cerasela DARIESCU,The regulation of the institution of matrimonial engagement in the new romanian Civil Code, în African Journal of Political Science and International Relations,Vol. 7(6), September, 2013, p. 28.

-Nadia Cesarela ANIŢEI, Convenţia matrimonială în dreptul internaţional privat român, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 19, 58.

-Olga PISARENCO, Consideraţii privind delimitarea contractului matrimonial de contractul de căsătorie, în Revista Institutului Naţional al Justiţiei nr. 3/2014 (Republica Moldova), p. 27 (nota 25).

-Gabriela Cristina FRENȚIU, Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan – Titlul I – Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2014, p. 142 (nota 1)

-Olga PISARENCO, Regimul matrimonial contractual, Teză de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova, 2015, nepublicată, p. 141 (nota 1).

-Călina JUGASTRU, Încheierea căsătoriei în dreptul international privat. Evoluție și Tendințe, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2015, p. 70 (nota 15).

-Mihaela-Gabriela BERINDEI, Accepțiunile noțiunii de familie din anul 1918 și până în prezent, în ”Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe”, comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (20 aprilie 2018); Editura Universul Juridic, București, 2018; ISBN CD: 978-606-39-0247-5, p. 70.

-Lazăr-Ciprian URECHE, Scurte consideraţiuni privind competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea divorţului cu elemente de extraneitate, în Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 414.

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 38, p. 88 și p. 148.


II. Lucrarea Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, ed. a II-a , Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010 a fost citată în:

-Ioan Ilieș NEAMȚ, Laura Cristina NEAMȚ, Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu convieţuiesc. O analiză juridico-psihologică, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 306.


III. Lucrarea Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, ed. a III-a revăzută şi actualizată potrivit noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011 a fost citată în:

-Mirela Paula (Costache) NANU, Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Teză de doctorat, Facultatea de Drept - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, 2013, nepublicată.

-Daniel Dumitru BRATU, Familia în dreptul intern și internațional, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 2.

-Dan LUPAȘCU, Cristina Mihaela CRĂCIUNESCU, Dreptul familiei, ed. a III-a emendată și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 72, nota 3.

-Lazăr-Ciprian URECHE, Scurte consideraţiuni privind competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea divorţului cu elemente de extraneitate, în Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 416.

-Călina JUGASTRU, Despre previzibilitate. Accente generale în regimul economic de cuplu (drept european), în Revista „Universul Juridic” nr. 8/2019, p. 84 (ns. 9).

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 38, p. 88 și p. 147.


IV. Lucrarea Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, a fost citată în:

-Gabriela LUPŞAN, The marriage of convenience and some effect some the regime of foreigners in Romania, Acta Universitates Danubius. Juridica, nr.1/2010, p. 110.

-Ioan C. TEŞU, Familia contemporană, între ideal şi criză, Ed. Doxologia, Iaşi, 2011, notele 335, 474.

-Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU, Dan LUPAŞCU, Mica reformă a justiţiei şi marea reformă a divorţului, Pandectele Române, nr.1/2011, p. 19.

-Dan LUPAŞCU, Cristiana Mihaela CRĂCIUNESCU, Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 202.

-Dan LUPAŞCU, Cristiana Mihaela CRĂCIUNESCU, Dreptul familiei, ed. a II-a emendată şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 204.

-Gabriela Cristina FRENŢIU în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurispudemţă, vol. I – Art.1-952, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 332, 413.

-Gabriela Cristina FRENŢIU, Comentariile Codului civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 2, 134.

-Marieta AVRAM, Drept civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 2.

-Laura MAIEREAN, Formele familiei actuale, în M. Bădescu, V. Stoica (Coord.), Provocări şi strategii în ordinea şi securitatea public. Conferenţa ştiinţifică internaţională (15-16 mai 2014, Bucureşti), Ed. Universitară, Bucureşti, 2014, p. 142.

-Oana-Carmen RĂVAŞ, Forms of free union- inside or outside the law? the need for a legal-social regulation, Supplement of Valahia University Law Study Year 2014, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2014, p. 126

-M. IOAN, L. MAIEREAN, Dreptul familiei, vol. I, Ed. Universitară, Bucureşti, 2014, p. 10.

-Nicolae DURA, Teodosie PETRESCU, Institution of the Family according to the Teaching of the Ortodox Church, în Ecumeny and Law nr. 2/2014, p. 115 (nota 3), p. 116 (nota 1), p. 116 (nota 2).

-Aliona BIVOL, Ludmila BUCIUȘCAN, Abordarea psihosocio-juridică a instituției familiei: etimologie și concept, în Analele Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Științe socioumane, ed. a XIV-a, nr. 2, Chișinău, 2014, p. 10 (Bibliografie, pag. 13).

-Olga PISARENCO, Regimul matrimonial contractual, Teză de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova, 2015, nepublicată, p. 46, 115, 147, 152, 154, 156.

-Marieta AVRAM, Drept civil. Familia, ed. a II-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 2.

-Cristian Gabriel NICU, Procedures for dissolution of marriage – harmonization with european legislation, în Revista Universul Juridic, Supliment 2016 (http://revista.universuljuridic.ro/supliment/procedures-dissolution-marriage-harmonization-european-legislation-2/).

-Olga PISARENCO, Regimul matrimonial al salariului, premiilor și al altor păți salariale primate de către soți, în Revista Institutului Național al Justiției, Chișinău, p. 14.

-Ioana Nicoleta GHEBERTA, Nulitatea căsătoriei în dreptul român și comparat, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 20, nota 2.

-Dan LUPAȘCU, Cristina Mihaela CRĂCIUNESCU, Dreptul familiei, ed. a III-a emendată și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 285, nota 1.

-Oxana CIUDIN, Olesea BLAȘCU, Condițiile de fond pozitive la încheierea căsătoriei. Aspecte comparate, Conferinţa ştiinţifică "Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ", ed. a III-a, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 2017, p. 113 ns.4; p. 114, ns. 6.

-Ioan Ilieș NEAMȚ, Laura Cristina NEAMȚ, Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu convieţuiesc. O analiză juridico-psihologică, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 306.

-Lazăr-Ciprian URECHE, Scurte consideraţiuni privind competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea divorţului cu elemente de extraneitate, în Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 414, p. 416.

-Nora Andreea DAGHIE, Ruperea unilaterală a logodnei - aspecte teoretice și practice, în Pandectele Române nr. 4/2019, p. 77 (ns. 1).

-Nora Andreea DAGHIE, Conditions for civil liability under tort law in the event of the unilateral termination of the engegement, în The International Conference "European Union’s History, Culture And Citizenship" Pitesti, 17-18 May 2019, Ed. C.H. Beck, București, 2019, p. 184 (ns.2).

-Oana Mihăilă, Parteneriatele înregistrate. Între realitate și deziderat legislativ și social, în Revista de dreptul familiei, nr. 1-2/2019, p. 287 (ns. 5).

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 94, 175.


V. Lucrarea Noul Cod civil. Cartea a II-a – Despre familie – Art. 258-534. Comentarii, explicații și jurisprudență, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, a fost citată în:

-Lucia IRINESCU, O nouă lege a adopției: o șansă în plus spre o familie fericită (I), în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie Nouă), Științe Juridice, Tomul LXI, nr. 2/2015, p. 39.

-Lucia IRINESCU, O nouă lege a adopției: o șansă în plus spre o familie fericită (II), în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie Nouă), Științe Juridice, Tomul LXI, nr. 1/2016, p. 34.

-Florin MOŢIU (coord.), Daniela MOŢIU, Kamelia SÎRBU, Nicoleta MICLĂUŞ-BĂDIN, Emese FLORIAN, Teste-grilă, Minispeţe pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil, Ed. Universul Juridic, București, 2016, p. 445.

-Ioana Nicoleta GHERBETA, Eroarea și dolul - vicii de consimțământ în materia căsătoriei, în AA.VV, AA.VV, Studii și cercetări juridice europene (Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Timișoara, 2016), Ed. Universul Juridic, București, 2016, p. 155 (ns. 11).

-Anca Doriana MUNTEAN, Aspecte teoretice și practice privind reglementarea locuinței familiei în cadrul regimului primar imperativ, în AA.VV, AA.VV, Studii și cercetări juridice europene (Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Timișoara, 2016), Ed. Universul Juridic, București, 2016, p. 215 (ns. 5).

-Alina Doina TĂNASE, Aspecte teoretice și practice privind culpa în desfacerea căsătoriei, în Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Drept nr. 1/2016, p. 153 (ns. 20), p. 153 (ns. 21), p. 154 (ns. 25), p. 158 (ns. 34), p. 160 (ns. 40).

-Adella Claudia BOT, Principalele controverse privind clauza de preciput, în Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Drept nr. 1/2016, p. 164 (ns. 5), p. 166 (ns. 12), p. 170 (ns. 21).

-D. Rădescu, E. Rădescu, G. Stoican, Dictionar de drept civil și proceduri civile, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2017, p. 918.

-Dan LUPAȘCU, Cristian MAREȘ, Theoretical and practical issues regarding the matrimonial regimes, în Challenges of the Knowledge Society. Private Law (The International Conference), „Nicolae Titulescu” University Publishing House, București, 2017, p. 241, nota 15; p. 244, nota 15; p. 245, nota 43.

-Daniel Dumitru BRATU, Familia în dreptul intern și internațional, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 617.

-Camelia IORDAN, Instituții de drept civil. Familia, Vol. I, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 51, p. 259, p. 263.

-Adina R. MOTICA, Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 23, 43, 50, 88, 130, 180, 184, 188, 190, 249, 363, 387

-Carmen-Oana MIHĂILĂ, The primary regime – a family protection guarantee ways to balance the powers of the spouses, în Fiat Justitia nr. 1/2018, p. 209.

-Mihnea-Dan RADU, Dana-Elena MORAR, Aspects concerning liability for damages caused by minors in the context of the protection and promotion of children’s rights, în Fiat Justitia nr. 1/2018, p. 252.

-Dan LUPAȘCU, Cristian MAREȘ, THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES REGARDING THE CHILD’S CARE, în Lex ET Scientia International Journal nr. 1/2018, p. 15 (n.s. 24); p. 19 (n.s. 37).

-Anca Magda VOICULESCU, PARENTAL AUTHORITY VERSUS COMMON CUSTODY, în Challenges of the Knowledge Society. Private Law (The International Conference), „Nicolae Titulescu” University Publishing House, București, 2018, p. 358 (n.s. 14).

-Anca Magda VOICULESCU, PARENTAL AUTHORITY VERSUS COMMON CUSTODY, în Lex ET Scientia International Journal nr. 1/2018, p. 43 (n.s. 14).

-Emese FLORIAN, Marieta AVRAM (coordonatori), et alli, Fișe de drept civil. Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 217, p. 253 (nota 1), p. 253 (nota 4), p. 266 (nota 6).

-Florin MOŢIU (coord.), Vladimir DIACONIȚĂ, Emese FLORIAN, George-Alexandru ILIE, Nicoleta MICLĂUŞ-BĂDIN, Daniela MOŢIU, Kamelia SÎRBU, Teste-grilă, Minispeţe pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil, ed. a V-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 488.

-Călina JUGASTRU, „Reședința obișnuită” în contextul regimurilor matrimoniale europene. Regulamentul (UE) 2016/1103, în Revista „Universul Juridic” nr. 9/2018, ns. 14.

-Călina JUGASTRU, Aplicaţii ale autonomiei de voinţă în dreptul internaţional privat al familiei, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 225.

-Ioan Ilieș NEAMȚ, Laura Cristina NEAMȚ, Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu convieţuiesc. O analiză juridico-psihologică, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 302, p. 307, p. 310, p. 314, p. 321.

-Ioana NICOLAE, Georgeta-Bianca SPÎRCHEZ, Analiza nulităţii absolute a adopţiei prin prisma încălcării dreptului la viaţă de familie, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 335 (ns.12), p. 335 (ns.14).

-Ioana NICOLAE, Considerații în legătură cu exercitarea autorității părintești după divorț, în Revista „Universul Juridic” nr. 11/2018, p. 27 (ns. 6).

-Ioana NICOLAE, Considerații asupra divorțului soților prin procedura notarială, în Revista „Universul Juridic” nr. 1/2019, p. 24 (ns. 6).

-Florin MOŢIU (coord.), Vladimir DIACONIȚĂ, Emese FLORIAN, George-Alexandru ILIE, Nicoleta MICLĂUŞ-BĂDIN, Daniela MOŢIU, Kamelia SÎRBU, Teste-grilă, Minispeţe pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil, ed. a VI-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 488.

-Alaxandra Cristina TODORAN, Exercitarea în comun a autorității părintești de către ambii părinți în cadrul căsătoriei, în AA.VV, Studii și cercetări juridice europene (Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Timișoara, 2019), Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 266 (ns. 39).

-Nora Andreea DAGHIE, Ruperea unilaterală a logodnei - aspecte teoretice și practice, în Pandectele Române nr. 4/2019, p. 80 (ns. 20).

-Nora Andreea DAGHIE, Conditions for civil liability under tort law in the event of the unilateral termination of the engegement, în The International Conference "European Union’s History, Culture And Citizenship" Pitesti, 17-18 May 2019, Ed. C.H. Beck, București, 2019, p. 190 (ns. 3).

-Gabriela Cristina FRENȚIU, Obligația de întreținere - un drept al copilului. Modalități de determinare și de execurtare a obligației, în Revista de dreptul familiei nr. 1-2/2019, p. 129 (ns. 44).

-Oana Mihăilă, Parteneriatele înregistrate. Între realitate și deziderat legislativ și social, în Revista de Dreptul Familiei, nr. 1-2/2019, p. 286 (ns. 1), p. 287-288 (ns. 6).

-Ioan Ilieș NEAMȚ, Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate, în Revista de dreptul familiei, nr. 1-2/2019, p. 380 (ns. 11), p. 384 (ns. 24).

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 94.

-Carmen Oana Mihăilă, Este locuința alternativă în interesul superior al minorului după divorțul părinților săi?, în „Revista Facultății de Drept din Oradea” nr. 1/2020, p. 84 (ns. 7), p. 86 (ns. 15), p. 87 (ns. 25);


VI. Lucrarea Dicţionar de dreptul familiei cu termenii şi expresiile traduse în franceză, italiană şi spaniolă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012 a fost citată în:

-Ștefan DIACONU, Metodologie juridic. Curs practic pentru studenți, ed. a III-a, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 46.

-Diana-Gianina IONAŞ, Natura juridică a clauzei de preciput – subiect de controverse doctrinaire, Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 3/2014, nota de subsol 2 (p. 59).

-Daniel Dumitru BRATU, Familia în dreptul intern și internațional, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 17 (citat M.B. Dumitru).

-Adina R. MOTICA, Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 21, 84, 126, 177, 187, 209, 232, 312, 360, 385.

-Călina JUAGASTRU, Legea aplicabilă regimului matrimonial: două reglementări paralele, în Revista „Universul Juridic” nr. 12/2018, p. 9 (ns. 4).

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 94.


VII. Lucrarea Lazăr-Ciprian Ureche, Bogdan Dumitru Moloman, Ghid privind procedura adopției, Ed. Universul Juridic, București, 2017, a fost citată în următoarele lucrări:

-Adina R. MOTICA, Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 288, p. 312

VIII. Lucrarea Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției. Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, București, 2016, a fost citată în următoarele lucrări:

-Adina R. MOTICA, Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 316.

-Nadia-Cerasela ANIȚEI, Forma adopției în dreptul internațional privat român, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018, p.30, p. 32, p. 33, p.37.


IX. Articolul Los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley rumana para contraer matrimonio, Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nr. 28/2010, Guayaquil-Ecuador, a fost citat în următoarele lucrări:

-Gabriela Cristina FRENŢIU în Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurispudenţă, vol. I – Art.1-952, Ed. Hamangiu, Bucureşti, p. 354.

-Gabriela Cristina FRENŢIU, Comentariile Codului civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, p. 42.

X. Articolul Infracţiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal, Revista Română de Jurisprudență, nr.5/2013 a fost citat în următoarele lucrări:

-Alexandru BOROI (coord.), Ion RUSU, Angelica Daniela CHIRILĂ, Gina Livioara GOGA, Ana-Alina IONESCU-DUMITRACHE, Minodora-Ioana BALAN-RUSU, Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea specială (dispozitiile noului Cod penal), Ed. Universul Juridic, 2014, p. 534, p. 535.

-Ioana Nicoleta GHEBERTA, Nulitatea căsătoriei în dreptul român și comparat, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 129, nota 1.

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 53, 129, 175.

XI. Articolul Prestaţia compensatorie – sprijin acordat soţului inocent şi vulnerabil urmare a divorţului, Revista Română de Jurisprudență, nr.6/2013 a fost citat în următoarele lucrări:

-Păuna NECULAE, Daciana POPA, Ramona DIRLIG, Desfacerea căsătoriei prin divorţ, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 59, 60, 61.

-Flavius-Antoniu BAIAS, Cristina Mihaela NICOLESCU, Comentariu, în Fl.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014, p. 442, p. 474.

-Lucia IRINESCU, Curs de dreptul familiei, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 129.

-Roxana Maria ROBA, Considerations on compensatory preovision, în Perspectives of Law and Public Administration vol. 7, issue 2 /2018, p. 229 (ns. 9), p. 230 (ns. 18), p.

- Carmen Oana MIHĂILĂ, Aspects related to patrimonial effects of divorce in relation to compensation and compensatory provision, în The International Conference "European Union’s History, Culture And Citizenship" Pitesti, 17-18 May 2019, Ed. C.H. Beck, București, 2019, p. 227 (ns. 3).

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 129, 199.


XII. Articolul Implicaţii ale continuării acţiunii de divorţ de către moştenitorii soţului reclamant decedat. Inadvertenţe între dispoziţiile de drept material şi cele de drept procedural, „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 2/2013 a fost citat în următoarele lucrări:

-Flavius-Antoniu BAIAS, Cristina Mihaela NICOLESCU, Comentariu, în Fl.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014, p. 442, p. 455.

- Marius SCHEAUA (coord.), Mugurel Marius OPRESCU, Mihaela Adriana OPRESCU, Noul Cod civil comentat si adnotat. Despre familie. art. 258-534, Ed. Rosetti International, Bucuresti, 2016, p. 221.

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 129, 199.

XII. Articolul Ancheta psihosocială a autorităţii tutelare – personaj special în distribuţia cauzelor aflate perolul instanţei de tutelă. Act admninistrativ sau simplu mijloc de probă?, „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 3/2013 a fost citat în următoarele lucrări:

- Flavius-Antoniu BAIAS, Cristina Mihaela NICOLESCU, Comentariu, în Fl.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014, p. 442.

-Ioana NICOLAE, Ancheta psihosocială – un mijloc de probă neadaptat cerinţelor Codului civil, Revista „Universul Juridic” nr. 1/2017, p. 42, nota 7.

-Dan LUPAȘCU, Cristian MAREȘ, THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES REGARDING THE CHILD’S CARE, în Lex ET Scientia International Journal nr. 1/2018, p. 19 (n.s. 37).

-Ioan Ilieș NEAMȚ, Laura Cristina NEAMȚ, Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu convieţuiesc. O analiză juridico-psihologică, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 305.

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 129, 278.


XIV. Articolul Consideraţii privind competenţa Autorităţii Tutelare sub auspiciile noilor reglementari legale, „Pandectele Române” nr. 7/2014, a fost citat în următoarele lucrări:

- Flavius-Antoniu BAIAS, Cristina Mihaela NICOLESCU, Comentariu, în Fl.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014, p. 442.

- Mădălina JEBELEAN, Camera de consiliu în dreptul procesual român, Ed. Universul Juridic, București, 2016, p. 214.

-Carmen-Tamara UNGUREANU, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2016, p. 346, p. 361, p. 369.

-Carmen Teodora POPA, Florina MOROZAN, Observation on public institutions and authorities with the purpose of protecting individuals, în AGORA International Journal of Juridical Sciences nr. 1/2017, p. 23 (ns. 12).

-Ioan Ilieș NEAMȚ, Laura Cristina NEAMȚ, Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu convieţuiesc. O analiză juridico-psihologică, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018, p. 306, p. 329.

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 53, 129, 278.


XV. Articolul Scurte consideraţiuni privind dreptul la despăgubiri în caz de divorţ, potrivit art. 388 NCC, „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 6/2014, a fost citat în următoarele lucrări:

- Marius SCHEAUA (coord.), Mugurel Marius OPRESCU, Mihaela Adriana OPRESCU, Noul Cod civil comentat si adnotat. Despre familie. art. 258-534, Ed. Rosetti International, Bucuresti, 2016, p. 258.

- Carmen Oana MIHĂILĂ, Aspects related to patrimonial effects of divorce in relation to compensation and compensatory provision, în The International Conference "European Union’s History, Culture And Citizenship" Pitesti, 17-18 May 2019, Ed. C.H. Beck, București, 2019, p. 222 (ns. 1), p. 224 (ns. 3), p. 225 (ns. 6), p. 226 (ns. 3), p. 229 (ns. 2, 3) .

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 129, 199.

XVI. Articolul Infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului în reglementarea noului Cod penal, „Pandectele Române” nr. 11/2014, a fost citat în următoarele lucrări:

- Petruț CIOBANU, Dragoș BOGDAN, Noul Cod penal adnotat, Ed. Rosetti International, București, 2015, p. 433.

-Remus IONESCU, Valențele juridice ale deplasării propriului copil minor de la domiciliul acestuia fără acordul celuilalt părinte (Notă la dec. penală nr. 595/2017 a C.Ap. Craiova), în Dreptul nr. 2/2018, p. 173.

XVII. Articolul Despre o nouă contradicţie a dreptului. Problematica numirii tutorelui în procedura punerii sub interdicţie în lumina noului Cod civil şi a noului Cod de procedură civilă, „Pandectele Române” nr. 3/2014, a fost citat în următoarele lucrări:

- Gabriel BOROI (coordonator), Octavia SPINEANU-MATEI, Andreia CONSTANDA, Carmen NEGRILĂ, Veronica DANAILĂ, Delia Narcisa THEOHARI, Marcel Dumitru GAVRIȘ, Flavius PANCESCU, Marius EFTIMIE, Mirela STANCU, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Vol. II - art. 456-1134, Ed. Hamangiu, București, 2016, p. 749.

-Anișoara ȘTEFĂNESCU, Comentariu (sub art. 942), în Viorel Mihai CIOBANU, Marian NICOLAE (coord.), Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II, Art. 527-1134, p. 1223 (ns. 1).

XVIII. Articolul Discuții privind convenția matrimonială în reglementarea actualului Cod civil, „Dreptul” nr. 2/2016, a fost citat în următoarele lucrări:

-Cristina Codruța HAGEANU, Dreptul familiei și actele de stare civilă, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 88.

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 53, 129, 175.

XIX. Articolul Bogdan Dumitru Moloman, Capacitate de exerciţiu pierdută în totalitate. Punerea sub interdicţie a persoanei majore. Numirea curatorului special şi a tutorelui este de competenţa instanţei de tutelă. Rolul autorităţii tutelare (Comentariu explicativ la Sentinţa civilă nr. 11937 din 07 decembrie 2012 a Judecătoriei Bistriţa), „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 1/2013, a fost citat in:

-Viorel TERZEA, Noul Cod de procedura civila adnotat, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016, p.+++

XX. Articolul L.-C. Ureche, B.-D. Moloman, Succinte considerații cu privire la obligația de întreținere în actuala statornicire a Codului civil, „Dreptul” nr. 2/2016, a fost citat în următoarele lucrări:

-Călina JUGASTRU, Fațetele autonomiei de voință în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor civile. Regulamentul (UE) 2016/1104, Revista Universul Juridic nr. 8/2018, nota 9.

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 74, 316.


XXI. Articolul B.-D. Moloman, Aspecte referitoare la răspunderea penală a minorului în noul Cod penal, Caiete de Drept Penal nr. 1/2014, a fost citat în următoarele lucrări:

-Roxana Maria STEJERAN, Considerații referitoare la pragul de vârstă în răspunderea penală a minorilor, Revista Universul Juridic nr. 9/2018, nota 1.

-Voicu-Ionel PUȘCAȘU, Cristinel GHIGHECI, Codul de procedură penală adnotat, Vol. II, Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 567.

XXII. Articolul Lazăr-Ciprian Ureche, Bogdan Dumitru Moloman, Analiza dispoziţiilor alin. (2) al art. 150 NCC. Problematica instituirii curatelei în situaţia inexistenţei contrarietăţii de interese între minor şi reprezentantul său legal, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 2/2014 a fost citat în următoarele lucrări:

-Carmen Teodora POPA, Florina MOROZAN, Observation on public institutions and authorities with the purpose of protecting individuals, în AGORA International Journal of Juridical Sciences nr. 1/2017, p. 24 (ns. 15).

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 142.


XXIII. Articolul Bogdan Dumitru Moloman, Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului (Notă explicativă la Sentința civilă nr. 6310 din 22 septembrie 2015 a Judecătoriei Bistriţa), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 5/2016, a fost citat în următoarele lucrări:

-Simona-Elena PUCHIU, Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopție, în AA.VV. Studii și cercetări juridice europene (Conferința internațională a doctoranzilor în drept, ed. a X-a, Timișoara, 2018), Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 314 (ns. 22).


XXIV. Lucrarea B.-D. Moloman, Legislația familiei adnotată, Ed. Universul Juridic, București, 2018, a fost citată în următoarele lucrări:

-Ioana NICOLAE, Considerații referitoare la locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta, în Revista „Universul Juridic” nr. 12/2018, p. 33 (ns.8).

-Ioana NICOLAE, Considerații în legătură cu exercitarea autorității părintești după divorț, în Revista „Universul Juridic” nr. 11/2018, p. 27 (ns. 6).

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 38, p. 53, 94, 149.


XXV. Articolul Bogdan Dumitru Moloman, Consimțământul - actor important în procedura adopției, în „Revista Română de Drept Privat” nr. 3/2018, a fost citat în următoarele lucrări:

-Oana GHIȚĂ, Opinia copilului și alte probleme de drept, cu privire specială asupra cazului Sorina, în Revista de dreptul familiei, nr. 1-2/2019, p. 146 (ns. 33), p. 147 (ns. 36).

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 53, 129, 260.


XXVI. Articolul Discuții privind încuviințarea adopției în actuala reglementare, în „ACTA Universitatis Lucian Blaga” nr. 2/2017, a fost citat în următoarele lucrări:

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 53, 129, 260.


XXVII. Articolul Observații în legătură cu clauza de preciput în statornicirea Codului civil, în „Dreptul” nr. 3/2016, a fost citat în următoarele lucrări:

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 53, 129, 175.


XXVIII. Lucrarea Încheierea, desființarea. încetarea și desfacerea căsătoriei, Ed. Karuna, Bistrița, 2008, a fost citată în următoarele lucrări:

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 94, 199.


XXIX. Articolul Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil, în „Revista română de jurisprudență” nr. 4/2017, a fost citat în următoarele lucrări:

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 129, 278.


XXX. Articolul Autoritatea părintească, în „SUBB” nr. 1/2016, a fost citat în următoarele lucrări:

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 54, 129, 278.


XXXI. Lucrarea Protecția copilului, Ed. Karuna, Bistrița, 2008, a fost citată în următoarele lucrări:

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 94, 278.


XXXII. Articolul Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil, în „Revista română de jurisprudență” nr. 3/2015, a fost citat în următoarele lucrări:

-Ciprian Raul ROMIȚAN, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 164.