Despre mine

 Bogdan-Dumitru MOLOMAN 

-absolvent atât al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” Cluj‑Napoca (promoția 2013), cât și al Facultății de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul aceleiași universități clujene (promoția 2008);

-absolvent la cursurilor masterale în specializarea „Științe penale și criminalistică” organizate de Facultatea de Drept (Cluj-Napoca) din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București;

-a urmat la Cluj-Napoca, în perioada 15-16 aprilie 2016, cursul de perfecționare/calificare pentru ocupația „Formator” organizat de Autoritatea Națională pentru Calificări în parteneriat cu S.C. „Structural Euro Fond & Training” S.R.L. București;

-cadru didactic asociat - lector - la Departamentul de Administrație și Management Public al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Extensia Universitară Bistrița (27 februarie 2023-prezent);

-consilier superior – Compartimentul Autoritate Tutelară – Direcția Administrație Publică, Juridic din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa (2009 - prezent);

-fondator, redactor șef-adjunct și, în același timp, membru în consiliul științific al publicației Revista de dreptul familiei;

-membru în consiliul științific internațional al revistei „Diritto delle successioni e della famiglia” (Napoli, Italia);

-autor sau, după caz, coautor a peste  40 de articole, studii sau comentarii jurisprudențiale publicate în prestigioase reviste de specialitate atât din țară, cât și din străinătate (indexate BDI), precum: „Revista de Dreptul Familiei”; „Dreptul”; „Revista Română de Jurisprudență”; „Revista Română de Drept Privat”; „Revista Transilvană de Științe Administrative”; „Pandectele Române”; „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Iurisprudentia”; „ACTA Universitatis Lucian Blaga - Iurisprudentia”; „Caiete de Drept Penal”; „Journal of Law and Social Sciences”; „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” (Madrid, Spania); „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil” (Guayaquil, Ecuador);

-autor sau coautor a 10 lucrări (comentarii, curs universitar, dicționar, monografii, culegere de acte normative adnotate);

-membru titular al Asociacion Internacional de Juristas de Drecho de Familia (AIJUDEFA), Chile;

-organizator, moderator și/sau speaker la diverse conferințe naționale și internaționale 

Perfecționare profesională

-în perioada 17-21 noiembrie 2014, la Brașov, a urmat un program de perfecționare profesională  cu tema „Răspunderea juridică a funcționarului public” - organizat de ANFP

-în perioada 22-27 august 2016, la Sinaia, a participat la programul de perfecționare „Sistemul drepturilor omului. Aplicabilitate și garanții” - organizat de ANFP

Pentru detalii privind activitatea de cercetare, accesați pagina „Cărți publicate” , „Articole/studii”, „Conferințe”.