מצפה יריחו-צופה על מנעולה של ארץ ישראל

אם ההוד המהמם של הרי מדבר יהודה מדבר אל נשמתך

אם לראות גמלים ועדרי צאן בדרך מעלה חיוך על שפתיך

אם אתה מחפש קהילה במקום שקט, רבע שעה מירושלים

אם ברצונך לקחת חלק פעיל במפעל החלוצי של בניין הארץ

אז מקומך אתנו