२०७३ सालमा नेपालीहरूलाई एक पूर्णरूपमा अनुवादित उबुन्टु उपहार दिउँ ।

"सबै नेपालीले अपनत्व गर्ने सक्ने प्रविधी बनाउन लागी परौँ । हामी उहाँहरुको जीवनमा आउन सक्ने स्वतन्त्रता सुविधा लागि उत्साहित छौँ ।

यो साँचो हो कि, यसमा धेरै समय र मेहिनेत खर्च हुन्छ ।  तर यो हामीले सुरु गर्नु पर्छ र अहिले नै सुरु गर्नु पर्छ ।"