Trekanter

På dette site kan du:
  • Lære at konstruere trekanter ud fra givne kriterier. 
  • Arbejde med at konstruere og skelne mellem højder, vinkelhalveringslinjer, medianer, midtnormaler og midtpunktstransversaler i trekanter. 
  • Lære hvordan en trekants indskreven cirkel og omskreven cirkel konstrueres. 
  • Arbejde undersøgende i forhold til at bestemme forhold.