assos. prof. Galina Lecheva, а PhD


       
  Прогледнала съм за светлината на деня край устието на Голямата река, в град с древно минало (Дуросторум - Иструм - Дръстър - Силистра е град с 1900-годишна история).
      Завърших "ковачницата" на педагогически кадри -  Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", магистър по българска филология. 
      Работя във  Филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" в Силистра. 
      Доктор по педагогика, преподаващ литература.