LEGIÓ DE MARIA

La Legió de Maria, moviment d'Església, us ofereix un espai de vivència de la fe - ACCIÓ I ORACIÓ - atents al clam dels més marginats.

Aquí trobareu informació sobre la Legió de Maria i el Senatus de Barcelona.