Art of life

In English

 • “No pain, no gain” - Anonymous
 • "Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going" - Jim Ryun
 • "Take risks: if you win, you will be happy; if you lose, you will be wise" - Anon
 • "A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty" - Winston Churchill
 • "The two hardest things to handle in life are failure and success" - Anonymous
 • "Change has both physical and psychological attributes" - Anonymous
 • "The course of life is unpredictable… No one can write his autobiography in advance" - Anonymous
 • "A day is a span of time no one is wealthy enough to waste" - Anonymous
 • "To think is easy; to act is difficult. To act as one thinks is the most difficult of all" - Anonymous
 • "Confidence, like art, never comes from having all the answers; it comes from being open to all the questions" - Earl Gray Stevens
 • "A professional is someone who does his best work when he doesn't feel like it" - Alistair Cooke

In Vietnamese

 • “Vạn sự khởi đầu nan, có lúc bạn khao khát, có khi bạn e ngại. Nhưng bạn hãy cứ nhìn thẳng và vươn lên. Những lúc sức cùng lực kiệt, bạn dừng lại và bật khóc. Song đừng quên rằng hãy luôn phải vượt qua thử thách. Hãy ráng lên nào! Ai cũng biết đời người chỉ một, vậy hãy phấn đấu hết sức mình. Khi thành công, trên môi bạn sẽ nở nụ cười mãn nguyện. Đừng rời bỏ cuộc đấu tranh với bản thân mình, bạn nhé ...!"- Nhạc phim Cú Nhảy Cuối Cùng.
 • "Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?" - Vô danh
 • "Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy" - Vô danh