Etusivu

Tämä sivusto on tuotettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan koulutukseen lääkehoiton opiskelun tueksi. Sivuston materiaali on tarkoitettu sekä lääkehoitoa opettavien opettajien että lähihoitajaopiskelijoiden käyttöön, mutta paljon hyödyllistä asiaa lääkehoidosta löytyy varmasti muillekin. Materiaalin ovat tuottaneet ja koonneet sosiaali- ja terveysalan lääkehoitoa opettavat opettajat.

Sivuston tuottamista tukeneet hankkeet ovat päättyneet, eikä sivustoa tällä hetkellä päivitetä.

Löydät uusia Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n koulutuksia osoitteesta hyplus.helsinki.fi

Tällä hetkellä käynnissä ovat mm. eLääkeosaaja- ja Kehitysvammaisten lääkehoito -verkkokoulutukset

 

Lääkehoidon opintojen tavoitteena on, että lähihoitaja
:
  • tuntee lääkeaineryhmät ja yleisimpien lääkkeiden vaikutuksia ja haittavaikutuksia
  • tuntee lääkehoitoa koskevat lait ja säädökset
  • tuntee lääkemuodot ja antotavat sekä niihin liittyvän työ- ja ympäristönsuojelun ja aseptiikan
  • osaa käsitellä lääkkeitä ja noudattaa annosteluohjeita
  • osaa toteuttaa lääkehoitoa annettujen ohjeiden mukaan
  • osaa perustella tekemänsä ratkaisut ja toimintatavatTälle sivustolle pääsee myös osoitteella:

http://bit.ly/laakehoidonperusteet