Programowanie okienkowe w C++

Przeznaczenie kursu

Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i przeznaczony jest zasadniczo dla nauczycieli informatyki. Do udziału zapraszamy także innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania ICT w pracy uczniami.

Cele kursu

Wraz z rozwojem technologii komputerowej ewoluował również sposób pisania programów – od prostego programowania liniowego, poprzez strukturalne, obiektowe do wizualnego (okienkowego). I właśnie elementami tego ostatniego zajmiemy się podczas tego kursu.

Programowanie okienkowe jest często utożsamiane z obiektowym, ale postawienie znaku równości między nimi nie do końca jest prawdziwe. Umiejętność programowanie wizualnego jest najwyższym (na dziś!) stopniem wtajemniczenia. Wykorzystuje ono właściwości programowania obiektowego, które może być też realizowane bez graficznego interfejsu, w trybie konsolowym.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstaw posługiwania się wizualnymi możliwościami języka C++ na poziomie umożliwiającym dalsze, samodzielne doskonalenie oraz tworzenie prostych aplikacji okienkowych.

Uczestnicy kursu muszą posiadać podstawowe umiejętności programowania w języku C++ (aplikacje konsolowe). W trakcie kursu będą prezentowane też elementy programowania obiektowego, które będą wykorzystywane w programowaniu okienkowym.

Praca na kursie

Kurs składa się z 5 modułów prowadzonych metodą on-line (metodą e-learningową). Kurs trwa 10-tygodni. W każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module. Każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmować będzie wprowadzenie do programowania obiektowego, a następnie tworzenie własnych aplikacji okienkowych typu edytor tekstu, kalkulator, prosta gra.