C++ - kurs podstawowy

Niedostępny w edycji wakacyjnej

Przeznaczenie kursu

Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i przeznaczony jest zasadniczo dla nauczycieli technologii informacyjnych i matematyki. Do udziału zapraszamy także innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komputerowej (TIK) w pracy uczniami. Programowanie to tworzenie programów komputerowych, a programy komputerowe otaczają nas już ze wszystkich stron. Umiejętność ich tworzenia staje się coraz potrzebniejsza – a w takim razie nauczanie tej umiejętności powinno zaczynać się już w szkole. C++ jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków programowania wysokiego poziomu i obok C praktycznie jedynym, w którym jednocześnie możliwe jest efektywne programowanie „bliskie sprzętowi”. Znaczna część profesjonalnego oprogramowania komercyjnego i naukowego powstającego na świecie napisana jest właśnie w tym języku, a jeszcze więcej w językach mających bardzo podobną składnie, takich jak C, C#, Java oraz licznych językach skryptowych, z którymi stykają się zaawansowani użytkownicy komputerów (JavaScript, PHP, Perl, ActionScript Flasha, język pakietu statystycznego R, czy języki pakietów „matematycznych”).

Cele kursu

 • Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstaw posługiwania się językiem C++ na poziomie umożliwiającym dalsze, samodzielne doskonalenie lub uczestnictwo w bardziej zaawansowanych kursach.

Praca na kursie

Kurs składa się z 10 modułów prowadzonych metodą on-line (metodą e-learningową). W każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module. Każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.

Tematyka kursu

 1. Środowisko programistyczne Dev-C++.
 2. Instrukcje wejścia i wyjścia.
 3. Zmienne.
 4. Podstawowe typy danych.
 5. Operacje matematyczne i logiczne.
 6. Instrukcje warunkowe.
 7. Iteracja – instrukcje pętli.
 8. Funkcje.
 9. Łańcuchy znaków.
 10. Tablice.
 11. Wybrane algorytmy iteracyjne.
 12. Rekurencja
 13. Wstęp do programowania obiektowego