Informacje

Terminarz (aktualizacja)

 • 07.02.2020 - przesłanie tekstu do monografii (zalecana objętość 0,5 - 0,7 arkusza); szablon artykułu
 • 17.02.2020 - informacja o przyjęciu tekstu do publikacji
 • 31.07.2020 - przesłanie pełnego tekstu referatu; szablon referatu
 • 16.08.2020 - ogłoszenie wyników kwalifikacji referatów na konferencję
 • 31.08.2020 - zgłoszenie udziału w konferencji dla osób przyjeżdżających bez referatu
 • 06.10.2020 - przesłanie prezentacji konferencyjnej (dla chętnych)
 • 8-9.10.2020 - konferencja

Uwagi

 • Udział w konferencji jest bezpłatny (nie ma opłaty konferencyjnej).
 • Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Dopuszczane są referaty w języku polskim i angielskim.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
 • Prosimy o przesyłanie tekstów według wzorców artykułu na adres organizator@konferencjasgh.pl.