Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wiosna 2021 r.

Profesor

Maria Podgórska

Profesor

Marek Gruszczyński

UWAGA: zmiana terminu konferencji, planowany termin: wiosna 2021 r.

Ze względu ograniczenia sanitarne związane z pandemią jesteśmy zmuszeni do przełożenia terminu konferencji. Dokładne daty zostaną podane w terminie późniejszym. Do wszystkich zarejestrowanych uczestników konferencji zostały wysłane informacje o szczegółach decyzji organizatorów.

Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na dwudniową Konferencję, której tematem przewodnim jest dotychczasowy dorobek naukowy prof. dr hab. Marii Podgórskiej oraz prof. dr. hab. Marka Gruszczyńskiego. W uznaniu osiągnięć Profesorów dla rozwoju nauki oraz zasług w tworzeniu polskiej szkoły ubezpieczeń oraz ekonometrii, do Warszawy przybędą zaproszeni goście będący niekwestionowanymi naukowymi autorytetami, których prelekcje uświetnią Konferencję oraz dadzą możliwość inspirującej dyskusji i wymiany poglądów naukowych.

Tematyka obejmuje przede wszystkim:

  • nauki aktuarialne

  • probabilistyka

  • badania koniunktury

  • mikroekonometria

  • ekonometria w finansach

  • modelowanie danych panelowych

Wydane zostały dwie monografie naukowe poświęcone Szanownym Profesorom.

Serdecznie zapraszamy do nieodpłatnego udziału w Konferencji wszystkich przedstawicieli środowiska naukowego, badaczy koniunktury oraz praktyków działających w obszarze ogólnie pojętej ekonometrii, jak również na rynku finansowym w szczególności przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego. Wierzymy, że Konferencja będzie doskonałą okazją do integracji środowiska naukowego, dyskursu, konstruktywnej konfrontacji teorii z praktyką oraz odnowienia lub nawiązania współpracy naukowo-badawczej.