Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 8-9 października 2020 r.

Profesor

Maria Podgórska

Profesor

Marek Gruszczyński

UWAGA: zmiana terminu konferencji na 8-9 października 2020 r.

Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na dwudniową Konferencję, której tematem przewodnim jest dotychczasowy dorobek naukowy prof. dr hab. Marii Podgórskiej oraz prof. dr. hab. Marka Gruszczyńskiego. W uznaniu osiągnięć Profesorów dla rozwoju nauki oraz zasług w tworzeniu polskiej szkoły ubezpieczeń oraz ekonometrii, w dniach 8-9 października 2020 r. do Warszawy przybędą zaproszeni goście będący niekwestionowanymi naukowymi autorytetami, których prelekcje uświetnią Konferencję oraz dadzą możliwość inspirującej dyskusji i wymiany poglądów naukowych.

Tematyka obejmuje przede wszystkim:

  • nauki aktuarialne
  • probabilistyka
  • badania koniunktury
  • mikroekonometria
  • ekonometria w finansach
  • modelowanie danych panelowych

Przewidziane jest również wydanie dwóch monografii naukowych poświęconych Szanownym Profesorom.

Serdecznie zapraszamy do nieodpłatnego udziału w Konferencji wszystkich przedstawicieli środowiska naukowego, badaczy koniunktury oraz praktyków działających w obszarze ogólnie pojętej ekonometrii, jak również na rynku finansowym w szczególności przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego. Wierzymy, że Konferencja będzie doskonałą okazją do integracji środowiska naukowego, dyskursu, konstruktywnej konfrontacji teorii z praktyką oraz odnowienia lub nawiązania współpracy naukowo-badawczej.