Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Sekretariat Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej

www: www.sgh.waw.pl/instytuty/ie

tel.: +48 225 649 256

e-mail: organizator@konferencjasgh.pl

www: konferencjasgh.pl

Bartosz Witkowski

e-mail: bwitko@sgh.waw.pl

Michał Bernardelli

e-mail: mbernard@sgh.waw.pl