Organizator

Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Rada programowa

Elżbieta Adamowicz

Wojciech Bijak

Agata Boratyńska

Łukasz Delong

Michał Jakubczyk

Marek Męczarski

Joanna Plebaniak

Emilia Tomczyk

Andrzej Torój

Bartosz Witkowski

Komitet organizacyjny

Marek Antosiewicz

Michał Bernardelli

Dorota Juszczak

Grzegorz Konat

Damian Przekop

Andrzej Stryjek

Marcin Topolewski