UČBENIŠKI SKLAD

Šola razpolaga z učbeniškim skladom, s katerem omogoča izposojo učbenikov učencem od 1. do 9. razreda. Učenci si lahko izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, mora v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 27/17) učbenik odkupiti ali plačati odškodnino.

Vsi učenci OŠ Pivka so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Pivka. Vsi učenci dobijo vse potrebne učbenike v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

Ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada. Če si kdo od učencev ne želi izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem pisno obvesti skrbnico učbeniškega sklada na elektronski naslov Knjižnica OŠ Pivka , in sicer do 18. 6. 2021.

Delovne zvezke in potrebščine starši kupijo po seznamih v eni izmed knjigarn. Za učence 1., 2. in 3. razredov kupite le potrebščine.

Šola ne določa cen, ampak samo prevzema cene, ki jih posredujejo založbe.

Za pravilnost podatkov naročil delovnih zvezkov in potrebščin ponudnikov ne odgovarjamo!

Učbenike dobijo učenci prvi teden v septembru. Izposojeni učbeniki morajo biti zaviti.

Skrbnica upravlja učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.